VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ 03 Dự án chăn nuôi thỏ sinh sản và 01 Dự án trồng bưởi Phúc Trạch 
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2575/QĐ-UBND về việc phê duyệt các Dự án và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo và giải quyết việc làm, thuộc ngân sách tỉnh năm 2021. 
Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt 03 Dự án chăn nuôi thỏ sinh sản với quy mô 449 con thỏ giống cho 64 hộ (19 hộ nghèo, 27 hộ cận nghèo, 18 hộ mới thoát nghèo) tại xã Quảng Lưu (huyện Quảng Trạch), xã Tân Ninh (huyện Quảng Ninh), xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy). Mỗi xã thực hiện 01 dự án với sự tham gia của từ 20 - 24 hộ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng phê duyệt 01 Dự án trồng bưởi Phúc Trạch với quy mô 3,2 ha (Tương đương 1.284 cây trồng mới, 62 cây trồng dặm) cho 17 hộ mới thoát nghèo tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Các Dự án thực hiện trong năm 2021 với tổng kinh phí hơn 696.151.000 đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ 500.000.000 đồng được phân bổ tại Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh; vốn đối ứng của hộ gia đình 196.151.000 đồng.

UBND tỉnh giao Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các Dự án; kiểm tra, giám sát, đánh giá và nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định.

PV: NQ

[Trở về]