VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
UBND xã Cảnh Hóa: Thông báo giao đất không thông qua đấu giá đối với các thửa đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có khách hàng tham gia tại Khu ở mới thôn Kinh Tân (nay là thôn Tân Thị), xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch 
Thực hiện Công văn số 282/UBND-TNMT ngày 16/04/2020 của UBND huyện Quảng Trạch về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm tại khu ở mới thôn Tân Thị, xã Cảnh Hóa đối với các thửa đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có khách hàng tham gia. UBND xã Cảnh Hóa tổ chức đăng ký giao đất theo giá khởi điểm không thông qua hình thức đấu giá các thửa đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có khách hàng tham gia tại Khu ở mới thôn Kinh Tân (nay là thôn Tân Thị), xã Cảnh Hóa gồm có:
- 75 thửa đất ở (Diện tích, vị trí, giá khởi điểm của các thửa đất được niêm yết tại Trụ sở UBND xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

- Thời hạn xem hồ sơ, làm thủ tục đăng ký giao quyền sử dụng đất (trong giờ hành chính các ngày làm việc kể từ ngày thông báo).

- Tiền đặt trước: Nộp 20% trên giá khởi điểm của từng lô đất đăng ký.

- Phí đăng ký: Giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng: Nộp 200.000 đồng/01 hồ sơ đăng ký; Giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng: Nộp 500.000 đồng/01 hồ sơ đăng ký.

- Hình thức đăng ký: Ưu tiên cho những hộ gia đình, cá nhân đăng ký trước. Đối với trường hợp 01 thửa đất mà có từ 02 hộ gia đình, cá nhân trở lên cùng đăng ký tại một thời điểm thì tiến hành bốc thăm.

Địa điểm đăng ký: Tại Trụ sở UBND xã Cảnh Hóa, Thôn Tân Thị, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ưu tiên những khách hàng đăng ký trước.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại UBND xã Cảnh Hóa: Điện thoại: 0918079609

>>> Nhấn vào đây để xem Quy hoạch chi tiết Khu ở mới.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Anh Dũng

[Trở về]