VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
UBND xã Quảng Hưng: Thông báo giao đất không thông qua đấu giá đối với các thửa đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có khách hàng đăng ký tham gia tại khu quy hoạch đất ở và đất thương mại dịch vụ tại thôn Tú Loan 1,2,3 xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch 
Thực hiện công văn số 669/UBND –TNMT ngày 10/8/2020 của UBND huyện Quảng Trạch về việc giao đất có thu tiền sử dung đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm tại khu quy hoạch đất ở và đất thương mại dịch vụ khu vực thôn Tú Loan 1,2,3 xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. UBND xã Quảng Hưng tổ chức đăng ký giao đất theo giá khởi điểm không thông qua hình thức đấu giá các thửa đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có khách hàng tham gia đấu giá tại khu quy hoạch đất ở và đất thương mại dịch vụ khu vực thôn Tú Loan 1,2,3 xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thuộc thôn Tú Loan 3 gồm có 16 thửa đất ở ( diện tích, vị trí, giá khởi điểm của các thửa đất được niêm yết tại trụ sở UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình)
- Thời hạn xem hồ sơ, làm thủ tục đăng ký giao quyền sử dụng đất ( trong giờ hành chính các ngày làm việc kể từ ngày thông báo).

- Tiền đặt trước: Nộp 100 triệu đồng đối với các thửa đất có giá trị khởi điểm dưới 1 tỷ đồng, nộp 200 triệu đồng đối với các thửa đất có giá khởi điểm trên 1 tỷ đồng.

- Phí đăng ký nộp 500.000đ/01 hồ sơ đăng ký.

- Hình thức đăng ký:

1. Ưu tiên cho những hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Hưng và ưu tiên cho những hộ gia đình cá nhân trên đăng ký giao đất trước.

2. Trường hợp các hộ gia đình cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Hưng không có nhu cầu đăng ký giao đất, chưa hết 16 thửa đất trên, thì ưu tiên cho những hộ gia đình, cá nhân ngoài địa phương có quốc tịch Việt Nam đăng ký giao đất trước.

3. Đối với trường hợp 01 thửa đất mà có từ 02 hộ gia đình, cá nhân trở lên cùng đăng ký giao đất tại một thời điểm thì tiến hành bốc thăm.

4. Ưu tiên cho những hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Hưng, ưu tiên cho những hộ gia đình, cá nhân đăng ký trước. Đối với trường hợp 1 thửa đất mà có từ 02 hộ gia đình, cá nhân trở lên cùng đăng ký tại một thời điểm thì tiến hành bốc thăm.

Địa điểm đăng ký: Tại trụ sở UBND xã Quảng Hưng, thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ưu tiên những khách hàng đăng ký trước.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại UBND xã Quảng Hưng để biết rõ thông tin chi tiết.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Tứ

[Trở về]