VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
UBND xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch: Thông báo về việc giao đất không thông qua đấu giá đối với các thửa đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có khách hàng đăng ký tham gia tại khu ở mới Đồng Trạm, thôn Phú Lộc 4, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch 
Thực hiện Công văn số 772/UBND-TNMT ngày 01/09/2020 của UBND huyện Quảng Trạch về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm tại Khu ở mới Đồng Trạm, thôn Phú Lộc 4, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch. UBND xã Quảng Phú tổ chức đăng ký giao đất theo giá khởi điểm không thông qua hình thức đấu giá các thửa đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có khách hàng tham gia tại Khu ở mới Đồng Trạm, thôn Phú Lộc 4, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, gồm có:
- 61 thửa đất ở (Diện tích, vị trí, giá khởi điểm của các thửa đất được niêm yết tại Trụ sở UBND xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). 

- Thời hạn xem hồ sơ, làm thủ tục đăng ký giao quyền sử dụng đất (trong giờ hành chính các ngày làm việc kể từ ngày thông báo).

- Tiền đặt trước: Nộp 20% trên giá khởi điểm của từng lô đất đăng ký.

- Phí đăng ký: Giá khởi điểm dưới 500.000.000đồng: Nộp 200.000 đồng/01 hồ sơ đăng ký; Giá khởi điểm trên 500.000.000đồng: Nộp 500.000 đồng/01 hồ sơ đăng ký.

- Hình thức đăng ký: Ưu tiên cho những hộ gia đình, cá nhân đăng ký trước. Đối với trường hợp 01 thửa đất mà có từ 02 hộ gia đình, cá nhân trở lên cùng đăng ký tại một thời điểm thì tiến hành bốc thăm.

Địa điểm đăng ký: Tại Trụ sở UBND xã Quảng Phú, thôn Phú Lộc, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ưu tiên những khách hàng đăng ký trước.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại UBND xã Quảng Phú để biết rõ thông tin chi tiết.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Minh

[Trở về]