VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
 Bản in     Gởi bài viết  

Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 35 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3841827

- Email: ubmt@quangbinh.gov.vn

- Website: ubmt.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Chủ tịch: Trần Văn Tuân

- Điện thoại: (0232) 3822314

- Email: tuantv.ubmt@quangbinh.gov.vn

Phó Chủ tịch: Phạm Đức Thương

- Điện thoại: (0232) 3841521

- Email: thuongpd.ubmt@quangbinh.gov.vn

Phó Chủ tịch: Trương Văn Hởi

- Điện thoại: (0232) 3824820

- Email: hoiqb64@gmail.com;  hoitv.ubmt@quangbinh.gov.vn

Phó Chủ tịch: Trần Quang Minh

- Điện thoại: (0232) 3840678

- Email: minhtq.ubmt@quangbinh.gov.vn

Phó Chủ tịch: Hoàng Văn Minh

- Điện thoại: (0232) 3828086

- Email: minhhv.ubmt@quangbinh.gov.vn

 
II. CÁC BAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC::

1. Văn phòng:

- Điện thoại: (0232) 3841827

2. Ban Tổ chức - Tuyên giáo:

- Điện thoại: (0232) 3851533

3. Ban Phong trào:

- Điện thoại: (0232) 3824541

4. Ban Dân chủ - Pháp luật:

- Điện thoại: (0232) 3841828

5. Ban Dân tộc - Tôn giáo:

- Điện thoại: (0232) 3850488


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN

Cà phê nguyên chất, Đồng hồ chính hãng, Cafe sạch, Đất Nhơn Trạch, Đồng hồ Casio, Đồng hồ Citizen, Đồng hồ Seiko, Đồng hồ nam, Đồng hồ đeo tay, Đồng hồ casio chính hãng, Tuyển nhân viên kinh doanh bất động sản, Sửa đồng hồ, Cafe rang xay