VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

 

Đ/c Trần Thắng

Chủ tịch
 
Trần Thắng

 

Phó Chủ tịch Thường trực
Đoàn Ngọc Lâm

Phó Chủ tịch
Hồ An Phong

Phó Chủ tịch
Phan Mạnh Hùng
 
 

     
Đ/c Lê Văn Vỹ Đ/c Nguyễn Tiến Nam
Chỉ huy trưởng
Bộ CHQS tỉnh

Lê Văn Vỹ
Giám đốc
Công an tỉnh
Nguyễn Tiến Nam
Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

Nguyễn Trần Quang
     
  Đ/c Phan Phong Phú Đ/c Trần Chí Tiến

Giám đốc
Sở Nội vụ

 

Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phan Phong Phú

Giám đốc
Sở Tư pháp

Trần Chí Tiến
     
  Đ/c Phạm Quang Hải Đ/c Mai Văn Minh
Giám đốc
Sở Tài chính

 
Giám đốc
Sở Công thương

Phạm Quang Hải
Giám đốc
Sở Nông nghiệp và PTNT
Mai Văn Minh
     
  Đ/c Nguyễn Trường Sơn  
Giám đốc
Sở Giao thông Vận tải

 
Giám đốc
Sở
Lao động TB&XH
Nguyễn Trường Sơn
Giám đốc
Sở
Du lịch
 
     
    Đ/c Nguyễn Đức Cường
Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ

 
Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo

 
Giám đốc
Sở Y tế

Nguyễn Đức Cường
     
Đ/c Nguyễn Huệ   Đ/c Lê Anh Tuấn
Chánh
Thanh tra tỉnh

Nguyễn Huệ
Giám đốc
Sở
Văn hóa và Thể thao
 
Giám đốc
Sở
Xây dựng
Lê Anh Tuấn
     
Đ/c Nguyễn Ngọc Quý Đ/c Hoàng Việt Hùng  
Giám đốc
Sở Ngoại vụ

Nguyễn Ngọc Quý
Giám đốc
Sở Thông tin và T.thông

Hoàng Việt Hùng
Trưởng
Ban Dân tộc

 
     

Phân công nhiệm vụ của thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021


Xem thêm:
Thành viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011-2016
Thành viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004-2011
[Trở về]