Bản in     Gởi bài viết  

 

Đ/c Trần Công Thuật

Chủ tịch
Trần Công Thuật

 
Đ/c Nguyễn Xuân Quang Đ/c Trần Tiến Dũng

Phó Chủ tịch Thường trực
Nguyễn Xuân Quang

Phó Chủ tịch
Trần Tiến Dũng

   
Đ/c Nguyễn Tiến Hoàng Đ/c Lê Minh Ngân

Phó Chủ tịch
Nguyễn Tiến Hoàng

Phó Chủ tịch
Lê Minh Ngân

 
 

     
Đ/c Lê Văn Vỹ Đ/c Trần Hải Quân
Chỉ huy trưởng
Bộ CHQS tỉnh

Lê Văn Vỹ
Giám đốc
Công an tỉnh
Trần Hải Quân
Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

Nguyễn Trần Quang
     
Đ/c Trần Đình Dinh Đ/c Phan Phong Phú Đ/c Trần Chí Tiến

Giám đốc
Sở Nội vụ

Trần Đình Dinh

Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phan Phong Phú

Giám đốc
Sở Tư pháp

Trần Chí Tiến
     
Đ/c Phan Mạnh Hùng Đ/c Phan Văn Thường Đ/c Phan Văn Khoa
Giám đốc
Sở Tài chính

Phan Mạnh Hùng
Giám đốc
Sở Công thương

Phan Văn Thường
Giám đốc
Sở Nông nghiệp và PTNT

Phan Văn Khoa
     
Đ/c Phạm Quang Hải Đ/c Nguyễn Trường Sơn Đ/c Hồ An Phong
Giám đốc
Sở Giao thông Vận tải

Phạm Quang Hải
Giám đốc
Sở
Lao động TB&XH
Nguyễn Trường Sơn
Giám đốc
Sở
Du lịch
Hồ An Phong
     
Đ/c Nguyễn Đức Lý Đ/c Đinh Quý Nhân Đ/c Nguyễn Đức Cường
Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Đức Lý
Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo

Đinh Quý Nhân
Giám đốc
Sở Y tế

Nguyễn Đức Cường
     
Đ/c Nguyễn Huệ Đ/c Trần Vũ Khiêm Đ/c Trần Phong
Chánh
Thanh tra tỉnh

Nguyễn Huệ
Giám đốc
Sở
Văn hóa và Thể thao
Trần Vũ Khiêm
Giám đốc
Sở Tài nguyên Môi trường

Trần Phong
     
Đ/c Lê Anh Tuấn Đ/c Hoàng Việt Hùng Đ/c Nguyễn Ngọc Quý
Giám đốc
Sở
Xây dựng
Lê Anh Tuấn
Giám đốc
Sở Thông tin và T.thông

Hoàng Việt Hùng
Giám đốc
Sở Ngoại vụ

Nguyễn Ngọc Quý
     
Đ/c Đặng Thái Tôn  
Trưởng
Ban Dân tộc

Đặng Thái Tôn
 

Phân công nhiệm vụ của thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021


Xem thêm:
Thành viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011-2016
Thành viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004-2011
[Trở về]