VĂN BẢN MỚI

 Bản in     Gởi bài viết  

 

Đ/c Nguyễn Hữu Hoài

Chủ tịch
Nguyễn Hữu Hoài

 
Đ/c Nguyễn Xuân Quang Đ/c Trần Tiến Dũng

Phó Chủ tịch Thường trực
Nguyễn Xuân Quang

Phó Chủ tịch
Trần Tiến Dũng

   
Đ/c Nguyễn Tiến Hoàng Đ/c Nguyễn Tiến Hoàng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Tiến Hoàng

Phó Chủ tịch
Lê Minh Ngân

 
 

 
Đ/c Từ Hồng Sơn đ/c Nguyễn Văn Man

Giám đốc Công an tỉnh
Từ Hồng Sơn

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
Nguyễn Văn Man

     
Đ/c Trần Đình Dinh Đ/c Nguyễn Thị Lài Đ/c Đinh Hữu Thành

Giám đốc
Sở Nội vụ

Trần Đình Dinh

Giám đốc
Sở Tư pháp

Nguyễn Thị Lài

Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đinh Hữu Thành
     
Đ/c Trần Thuynh Đ/c Phan Văn Thường Đ/c Phan Văn Khoa
Giám đốc
Sở Tài chính

Trần Thuynh
Giám đốc
Sở Công thương

Phan Văn Thường
Giám đốc
Sở Nông nghiệp và PTNT

Phan Văn Khoa
     
Đ/c Phạm Quang Hải Đ/c Nguyễn Trường Sơn Đ/c Hồ An Phong
Giám đốc
Sở Giao thông Vận tải

Phạm Quang Hải
Giám đốc
Sở
Lao động TB&XH
Nguyễn Trường Sơn
Giám đốc
Sở
Du lịch
Hồ An Phong
     
Đ/c Nguyễn Đức Lý Đ/c Đinh Quý Nhân Đ/c Nguyễn Đức Cường
Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Đức Lý
Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo

Đinh Quý Nhân
Giám đốc
Sở Y tế

Nguyễn Đức Cường
     
Đ/c Nguyễn Huệ Đ/c Hoàng Việt Hùng Đ/c Lê Anh Tuấn
Chánh
Thanh tra tỉnh

Nguyễn Huệ
Giám đốc
Sở Thông tin và T.thông

Hoàng Việt Hùng
Giám đốc
Sở
Xây dựng
Lê Anh Tuấn
     
Đ/c Trần Phong Đ/c Trần Vũ Khiêm Đ/c Nguyễn Ngọc Quý
Giám đốc
Sở Tài nguyên Môi trường

Trần Phong
Giám đốc
Sở
Văn hóa và Thể thao
Trần Vũ Khiêm
Giám đốc
Sở Ngoại vụ

Nguyễn Ngọc Quý
     
  Đ/c Đặng Thái Tôn  
  Trưởng
Ban Dân tộc

Đặng Thái Tôn
 

Phân công nhiệm vụ của thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021


Xem thêm:
Thành viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011-2016
Thành viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004-2011
[Trở về]