VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

 

Đ/c Trần Công Thuật

Chủ tịch
Trần Công Thuật

 
Đ/c Nguyễn Xuân Quang Đ/c Trần Tiến Dũng Đ/c Nguyễn Tiến Hoàng Đ/c Trần Phong

Phó Chủ tịch T.trực
Nguyễn Xuân Quang

Phó Chủ tịch
Trần Tiến Dũng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Tiến Hoàng

Phó Chủ tịch
Trần Phong

 
 

     
Đ/c Lê Văn Vỹ  
Chỉ huy trưởng
Bộ CHQS tỉnh

Lê Văn Vỹ
Giám đốc
Công an tỉnh
 
Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

Nguyễn Trần Quang
     
Đ/c Trần Đình Dinh Đ/c Phan Phong Phú Đ/c Trần Chí Tiến

Giám đốc
Sở Nội vụ

Trần Đình Dinh

Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phan Phong Phú

Giám đốc
Sở Tư pháp

Trần Chí Tiến
     
Đ/c Phan Mạnh Hùng Đ/c Phan Văn Thường Đ/c Mai Văn Minh
Giám đốc
Sở Tài chính

Phan Mạnh Hùng
Giám đốc
Sở Công thương

Phan Văn Thường
Giám đốc
Sở Nông nghiệp và PTNT
Mai Văn Minh
     
Đ/c Phạm Quang Hải Đ/c Nguyễn Trường Sơn Đ/c Hồ An Phong
Giám đốc
Sở Giao thông Vận tải

Phạm Quang Hải
Giám đốc
Sở
Lao động TB&XH
Nguyễn Trường Sơn
Giám đốc
Sở
Du lịch
Hồ An Phong
     
Đ/c Nguyễn Đức Lý Đ/c Đinh Quý Nhân Đ/c Nguyễn Đức Cường
Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Đức Lý
Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo

Đinh Quý Nhân
Giám đốc
Sở Y tế

Nguyễn Đức Cường
     
Đ/c Nguyễn Huệ Đ/c Trần Vũ Khiêm Đ/c Lê Anh Tuấn
Chánh
Thanh tra tỉnh

Nguyễn Huệ
Giám đốc
Sở
Văn hóa và Thể thao
Trần Vũ Khiêm
Giám đốc
Sở
Xây dựng
Lê Anh Tuấn
     
Đ/c Nguyễn Ngọc Quý Đ/c Hoàng Việt Hùng Đ/c Trần Tiến Sỹ
Giám đốc
Sở Ngoại vụ

Nguyễn Ngọc Quý
Giám đốc
Sở Thông tin và T.thông

Hoàng Việt Hùng
Trưởng
Ban Dân tộc

Trần Tiến Sỹ
     

Phân công nhiệm vụ của thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021


Xem thêm:
Thành viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011-2016
Thành viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004-2011
[Trở về]