VĂN BẢN MỚI

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2022 
Xem tiếp
Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh 
Xem tiếp
Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và tình hình hoạt động của Trung... 
Xem tiếp
Triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về công tác cải cách hành chính 
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/5/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 841/UBND-NC về việc triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về công tác cải cách hành chính.

 

Xem tiếp
Triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2020 
Xem tiếp
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4979/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Bình năm 2021.
Xem tiếp
Quyết định số 3270/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độxây dựng Chính quyền điện tử của... Tin có hình
Xem tiếp
Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng... Tin có hình
Xem tiếp
Quyết định số 5074/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng... 
Xem tiếp
Quyết định số 4900/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2020 Tin có hình
Xem tiếp