TRANG CHỦ   |   NHÀ ĐẦU TƯ   |   DU KHÁCH   |   30 NĂM TÁI LẬP TỈNH   |   VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN MỚI

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/6/2019, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về các công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989...
Xem tiếp
Kế hoạch số 92/KH/BCĐ ngày 03/6/2019 của BCĐ các ngày lễ lớn về tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989-01/7/2019)... 
Xem tiếp
Công văn số 422/UBND-KGVX ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh về việc đôn đốc triển khai các hoạt động hướng đến kỷ niệm 30 năm tái... 
Xem tiếp