Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2768/QĐ-UBND
Ngày ký: 05/11/2013
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung: Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Minh Hóa đến năm 2020
Lĩnh vực: Quy hoạch
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung : Nội dung chi tiết xem ở tệp đính kèm!
Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Quyết định Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu vực phát triển đô thị xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỷ lệ 1/2000
Báo cáo quyết toán kinh phí quản lý bảo vệ rừng tự nhiên theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020 và bố trí kinh phí quản lý bảo vệ rừng tự nhiên năm 2021 trở đi
Công văn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh
Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Phúc Trạch quản lý để Phát triển quỹ đấttại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch
Công văn về việc tăng cường chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2021
Trở về trang trước