Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 243/BC-UBND 12 00:00:00.0/11/2019

Báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017-2019

2 241/BC-UBND 06 00:00:00.0/11/2019

Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho nguồi đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, ngowif mới ra tù tái hòa nhập công đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhõ giai đoạn 2018-2021" trên địa bàn tỉnh QB

3 4074/BC-VPUBND 05 00:00:00.0/11/2019

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Giao các sở, ngành, địa phương trong tháng 10/2019 và 10 tháng đầu năm 2019

4 4072/BC-VPUBND 05 00:00:00.0/11/2019

Báo cáo Kết quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

5 4084/BC-VPUBND 05 00:00:00.0/11/2019

Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 10/2019 (TL Phục vụ cuộc họp thường kỳ ngày 07/11/2019)

6 4073/BC-VPUBND 05 00:00:00.0/11/2019

Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII

7 233/BCSĐ 04 00:00:00.0/11/2019

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 (Thời gian từ ngày 01/01/2019 đến 31/10/2019)

8 238/BC-UBND 31 00:00:00.0/10/2019

Báo cáo Kết quả thực chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2019

9 237/BC-UBND 30 00:00:00.0/10/2019

Báo cáo Kết quả thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020”

10 236/BC-UBND 28 00:00:00.0/10/2019

Báo cáo Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2019 và triển khai nghị quyết số 01/NQ-CP

11 235/BC-UBND 25 00:00:00.0/10/2019

Báo cáo Tình hình, kết quả triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, công tác chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn thanh tra của Uỷ ban Châu Âu

12 233/BC-UBND 23 00:00:00.0/10/2019

Báo cáo về tình hình quán triệt, triển khai Chỉ thị số 13-CT/TW

13 232/BC-UBND 22 00:00:00.0/10/2019

Báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện co cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng

14 151BCĐ 21 00:00:00.0/10/2019

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2019

15 150/BCĐ 21 00:00:00.0/10/2019

Báo cáo Kết quả Đoàn công tác đi nghiên cứu, khảo sát thực tế để ký kết thỏa thuận đưa người lao động đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại các địa phương của hàn Quốc và kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp, Khu Kinh tế trên địa bàn tỉnh

16 230/BC-UBND 18 00:00:00.0/10/2019

Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

17 231/BC-UBND 18 00:00:00.0/10/2019

Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

18 228/BC-UBND 17 00:00:00.0/10/2019

Báo cáo Tình hình thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 quý III năm 2019

19 229/BC-UBND 17 00:00:00.0/10/2019

Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện các quy định xử phạt vi phạm hành chính về văn hóa và quảng cáo

20 225/BC-UBND 11 00:00:00.0/10/2019

Báo cáo Kết quả kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp