Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 2700/VPUBND 03/08/2020

Công văn về việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai.

2 2684/VPUBND 31/07/2020

Công văn về việc tăng cường bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam làm việc

3 1337/UBND 31/07/2020

Công văn về việc báo cáo kết quả triển khai Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid - 19

4 1335/UBND 31/07/2020

Công văn về việc tạm thời ngưng hoạt động một số cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19.

5 2655/VPUBND 29/07/2020

Công văn về việc chấn chỉnh việc không tham dự các cuộc họp của UBND tỉnh

6 1304/UBND 28/07/2020

Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2020

7 1293/UBND 27/07/2020

Công văn về việc thực hiện các biện pháp phòng,chống dịch Covid-19

8 1288/UBND-VX 26/07/2020

Công văn về việc rà soát, thực hiện cách ly y tế người từ Đà Nẵng về Quảng Bình

9 2597/VPUBND 24/07/2020

Công văn về việc lựa chọn, bổ sung cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng chống dịch bệnh covid-19

10 1274/UBND 22/07/2020

Công văn về việc rà soát tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết

11 2571/VPUBND 22/07/2020

Công văn về việc báo cáo kết quả triển khai Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid - 19

12 2527/VPUBND 21/07/2020

Công văn về việc phối hợp hỗ trợ cuộc đua xe đạp VTV Cúp 2020

13 1265/UBND 20/07/2020

Công văn về việc triển khai và tổ chức thực hiện việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

14 2496/VPUBND 17/07/2020

Công văn về việc thực hiện Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19

15 1246/UBND 17/07/2020

Công văn về việc chấn chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

16 2449/VPUBND 15/07/2020

Công văn về việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doan

17 169/BCSĐ 15/07/2020

Công văn về việc Báo cáo và xin chủ trương thực hiện Công văn số 932-CV/TU ngày 01/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong và chức danh lãnh đạo cấp phòng trực thuộc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh

18 1220/UBND 14/07/2020

Công văn về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu

19 1218/UBND 14/07/2020

Công văn về việc tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và các năm tiếp theo

20 1209/UBND 13/07/2020

Công văn về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu đô thị, khu dân cư dọc các tuyến Quốc lộ.

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp