Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 6/SY-UBND 20/04/2020

Thông tư số 18/2020/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

2 5/SY-UBND 15/04/2020

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

3 4/SY-UBND 15/04/2020

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

4 424/KL-UBND 20/03/2020

Kết luận Thanh tra Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, duy tu, quản lý hệ thống điện chiếu sáng, quảng bá môi trường Phong Nha và việc thực hiện Đề án vệ sinh môi trường tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch

5 1715/TTr-UBND 18/10/2019

Tờ trình về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vón dự án khắc phục khẩn cấp các đoạn sạt lở xung yếu bờ sông, bờ biển trên địa bàn huyện Bố Trạch

6 1538/ĐA-UBND 18/10/2019

Đề án Thành lập thị trấn Phong Nha trên cơ sở nguyên trạng xã Sơn Trạch,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

7 9/SY-UBND 11/10/2019

Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hương lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

8 271/ĐA-UBND 07/03/2019

Đề án Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Đề án số 1327/ĐA-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh về tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018

9 11/SY-UBND 24/05/2018

Sao y Nghị định quy đinh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

10 10/SY-UBND 25/09/2017

Sao y NĐ số 104/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

11 2/SY-UBND 30/03/2017

Sao y Nghị định Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

12 5/SY-UBND 06/09/2016

Sao y Nghị quyết số 73/NQ-CP phê duyệt chủ trươg đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020

13 4/SY-UBND 30/08/2016

Sao y Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

14 3/SY-UBND 23/08/2016

Sao y Nghị định số 96/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

15 1212/CTR-UBND 03/08/2016

Chương trình thành động hực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

16 2/SY-UBND 01/08/2016

Sao y Nghị định số 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

17 130/BTC 30/09/2014

Thể lệ Giải Báo chí tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình năm 2014 - 2015

18 435/UBND 02/05/2013

Công văn về việc đề nghị cho phép mở tuyến bay Quốc tế Đồng Hới - Đài Bắc

19 09/QCPH/UBND-CCB 04/03/2011

Quy chế Phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình

Trang : 1