Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 271/ĐA-UBND 07 00:00:00.0/03/2019

Đề án Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Đề án số 1327/ĐA-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh về tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018

2 11/SY-UBND 24 00:00:00.0/05/2018

Sao y Nghị định quy đinh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

3 10/SY-UBND 25 00:00:00.0/09/2017

Sao y NĐ số 104/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

4 2/SY-UBND 30 00:00:00.0/03/2017

Sao y Nghị định Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

5 5/SY-UBND 06 00:00:00.0/09/2016

Sao y Nghị quyết số 73/NQ-CP phê duyệt chủ trươg đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020

6 4/SY-UBND 30 00:00:00.0/08/2016

Sao y Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

7 3/SY-UBND 23 00:00:00.0/08/2016

Sao y Nghị định số 96/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

8 1212/CTR-UBND 03 00:00:00.0/08/2016

Chương trình thành động hực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

9 2/SY-UBND 01 00:00:00.0/08/2016

Sao y Nghị định số 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

10 130/BTC 30 00:00:00.0/09/2014

Thể lệ Giải Báo chí tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình năm 2014 - 2015

11 435/UBND 02 00:00:00.0/05/2013

Công văn về việc đề nghị cho phép mở tuyến bay Quốc tế Đồng Hới - Đài Bắc

12 09/QCPH/UBND-CCB 04 00:00:00.0/03/2011

Quy chế Phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình

Trang : 1