Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1868/KH-UBND 12 00:00:00.0/11/2019

Kế hoạch Kiểm tra công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở năm 2019

2 1811/KH-UBND 01 00:00:00.0/11/2019

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch và chào đón năm mới 2020

3 1786/KH-UBND 29 00:00:00.0/10/2019

Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

4 1781/KH-UBND 29 00:00:00.0/10/2019

Kế hoạch Phối hợp tổ chức Giải Marathon khám phá Quảng Bình “Quảng Bình Discovery Marathon - 2020”

5 1775/KH-UBND 28 00:00:00.0/10/2019

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 09/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

6 1759/KH-UBND 25 00:00:00.0/10/2019

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020

7 1745/KH-UBND 23 00:00:00.0/10/2019

Kế hoạch Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025

8 147/BCĐ 15 00:00:00.0/10/2019

Kế hoạch Chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh QB 2019 – 2020.

9 141/KH-BCĐ 07 00:00:00.0/10/2019

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

10 140/KH-HĐGDQPAN 07 00:00:00.0/10/2019

Kế hoạch kiểm tra kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019

11 1589/KH-UBND 25 00:00:00.0/09/2019

Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - bạch hầu (Td) tỉnh QB năm 2019

12 3440/VPUBND 20 00:00:00.0/09/2019

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

13 1479/KH-UBND 10 00:00:00.0/09/2019

Kế hoạch Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

14 1472/KH-UBND 09 00:00:00.0/09/2019

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

15 1460/KH-UBND 06 00:00:00.0/09/2019

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V

16 1455/KH-UBND 05 00:00:00.0/09/2019

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

17 1453/UBND 05 00:00:00.0/09/2019

Công văn về việc Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

18 1440/KH-UBND 04 00:00:00.0/09/2019

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

19 1433/KH-UBND 03 00:00:00.0/09/2019

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Lực lượng Xung kích phòng chống thiên tai năm 2019

20 1415/KH-UBND 30 00:00:00.0/08/2019

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 124-KH-TU ngày 11/7/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp