Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1479/KH-UBND 10 00:00:00.0/09/2019

Kế hoạch Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

2 1472/KH-UBND 09 00:00:00.0/09/2019

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

3 1460/KH-UBND 06 00:00:00.0/09/2019

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V

4 1455/KH-UBND 05 00:00:00.0/09/2019

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

5 1453/UBND 05 00:00:00.0/09/2019

Công văn về việc Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

6 1440/KH-UBND 04 00:00:00.0/09/2019

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

7 1433/KH-UBND 03 00:00:00.0/09/2019

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Lực lượng Xung kích phòng chống thiên tai năm 2019

8 1415/KH-UBND 30 00:00:00.0/08/2019

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 124-KH-TU ngày 11/7/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

9 1401/KH-UBND 27 00:00:00.0/08/2019

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019),75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)

10 1387/KH-UBND 23 00:00:00.0/08/2019

Kế hoạch Triển khai Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước QB năm 2019

11 1386/KH-UBND 23 00:00:00.0/08/2019

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Trồng trọt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

12 115/BCĐ 20 00:00:00.0/08/2019

Kế hoạch Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 “Về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo”

13 114/BCĐ 16 00:00:00.0/08/2019

Kế hoạch Triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019

14 1309/KH-UBND 09 00:00:00.0/08/2019

Kế hoạch Tổ chức biên soạn và triển khai nội dung Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới

15 1274/KH-UBND 02 00:00:00.0/08/2019

Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019

16 1269/KH-UBND 01 00:00:00.0/08/2019

Kế hoạch Thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2025" tỉnh QB

17 1268/KH-UBND 01 00:00:00.0/08/2019

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

18 1254/KH-UBND 30 00:00:00.0/07/2019

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chỉ đạo và thực hiện mô hình điểm chính quyền thực hiện tốt công tác dân vận năm 2017-2018

19 1260/KH-UBND 30 00:00:00.0/07/2019

Kế hoạch Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

20 1244/KH-UBND 29 00:00:00.0/07/2019

Kế hoạch Hành động thực hiện hội nhập quốc tế của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2023

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp