Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 203/KH-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020

2 182/KH-UBND 17 00:00:00.0/02/2020

Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTG ngày 09/01/2005 của TTCP "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" giai đoạn 2015-2020

3 171/KH-UBND 14 00:00:00.0/02/2020

Kế hoạch triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng tỉnh QB năm 2020

4 162/KH-UBND 13 00:00:00.0/02/2020

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh tỉnh QB năm 2020

5 163/KH-UBND 13 00:00:00.0/02/2020

Kế hoạch Phòng chống dịch Sốt xuất huyết tỉnh Quảng Bình năm 2020

6 158/KH-UBND 12 00:00:00.0/02/2020

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tiếp tục thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại phiên họp tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

7 154/KH-UBND 11 00:00:00.0/02/2020

Kế hoạch Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

8 139/KH-UBND 10 00:00:00.0/02/2020

Kế hoạch Tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

9 251a/KH-VPUBND 06 00:00:00.0/02/2020

Kế hoạch Phát động đợt thi đua đặc biệt lâp thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ Xvà các ngày lễ lớn trong năm 2020

10 314/KH-VPUBND 05 00:00:00.0/02/2020

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020

11 94/KH-UBND 21 00:00:00.0/01/2020

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Bình

12 84/KH-UBND 21 00:00:00.0/01/2020

Kế hoạch Tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

13 85/KH-UBND 21 00:00:00.0/01/2020

Kế hoạch Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020

14 20/BCSĐ 17 00:00:00.0/01/2020

Kế hoạch Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy năm 2020

15 62/KH-UBND 16 00:00:00.0/01/2020

Kế hoạch Triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019

16 7/BCĐ 14 00:00:00.0/01/2020

Kế hoạch Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Quảng Bình năm 2020

17 38/KH-UBND 13 00:00:00.0/01/2020

Kế hoạch Thực hiện công tác Bồi thường của nhà nước năm 2020

18 25/KH-UBND 09 00:00:00.0/01/2020

Kế hoạch Triển khai công tác Tư pháp năm 2020

19 4/KH-UBND 02 00:00:00.0/01/2020

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP về công tác phòng chống thiên tai

20 184/KH-BCĐ 31 00:00:00.0/12/2019

Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp