Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 481/KH-UBND 30 00:00:00.0/03/2020

Kế hoạch Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2025

2 488/KH-UBND 30 00:00:00.0/03/2020

Kế hoạch Tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

3 486/KH-UBND 30 00:00:00.0/03/2020

Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2020

4 483/KH-UBND 30 00:00:00.0/03/2020

Kế hoạch Thực hiện chương trình phòng, chống ma tuý năm 2020

5 472/KH-UBND 26 00:00:00.0/03/2020

Kế hoạch Triển khai thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

6 49/BCĐ 25 00:00:00.0/03/2020

Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020

7 451/KH-UBND 25 00:00:00.0/03/2020

Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh QB thực hiện chiến lược dân số VN năm 2030

8 418/KH-UB 20 00:00:00.0/03/2020

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

9 46/KH-BCĐ 20 00:00:00.0/03/2020

Kế hoạch Triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020

10 409/KH-UBND 19 00:00:00.0/03/2020

Kế hoạch Tổ chức thực hiện Quyết định số 244/QĐ-LĐTBXH ngày 03/3/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình

11 43/KH-UBND 18 00:00:00.0/03/2020

Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020

12 399/KH-UBND 18 00:00:00.0/03/2020

Kế hoạch “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

13 44/KH-UBND 18 00:00:00.0/03/2020

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội” năm 2020

14 389/UBND 17 00:00:00.0/03/2020

Kế hoạch tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ năm 2020

15 41/BCĐ 17 00:00:00.0/03/2020

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2020

16 359/KH-UBND 12 00:00:00.0/03/2020

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” tỉnh Quảng Bình

17 349/KH-UBND 11 00:00:00.0/03/2020

Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu y tế - dân số 2020

18 355/KH-UBND 11 00:00:00.0/03/2020

Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Bình năm 2020

19 32/BCĐ 10 00:00:00.0/03/2020

Kế hoạch Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo

20 331/KH-UBND 10 00:00:00.0/03/2020

Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp