Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 6/CT-UBND 31 00:00:00.0/03/2020

Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

2 5/2020/CT-UBND 27 00:00:00.0/03/2020

Chỉ thị về việc quyết liệt, thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid – 19

3 4/CT-UBND 06 00:00:00.0/02/2020

Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai thi hành luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

4 2/CT-UBND 16 00:00:00.0/01/2020

Chỉ thị Về thực hiện trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

5 1/CT-UBND 10 00:00:00.0/01/2020

Chỉ thị V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

6 19/2019/CT-UBND 06 00:00:00.0/12/2019

Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

7 18/CT-UBND 03 00:00:00.0/12/2019

Chỉ thị về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

8 16/2019/CT-UBND 27 00:00:00.0/11/2019

Chỉ thị tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân

9 15/CT-UBND 28 00:00:00.0/10/2019

Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020

10 13/CT-UBND 23 00:00:00.0/09/2019

Chỉ thị về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025

11 12/CT-UBND 03 00:00:00.0/09/2019

Chỉ thị về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

12 11/CT-UBND 26 00:00:00.0/08/2019

Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020

13 3149/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thành Thắng thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thành Thắng tại Km 1044+800 (phải tuyến) đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy

14 10/CT-UBND 09 00:00:00.0/08/2019

Chỉ thị tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

15 9/CT-UBND 16 00:00:00.0/07/2019

Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

16 8/CT-UBND 06 00:00:00.0/06/2019

Chỉ thị về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh

17 07/CT-UBND 05 00:00:00.0/06/2019

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật

18 4/CT-UBND 03 00:00:00.0/05/2019

Chỉ thị về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019

19 05/CT-UBND 03 00:00:00.0/05/2019

Chỉ thị về việc tăng cường trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Quảng Bình

20 03/CT-UBND 19 00:00:00.0/03/2019

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng, quản lý đất lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp