Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 15/CT-UBND 28 00:00:00.0/10/2019

Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020

2 13/CT-UBND 23 00:00:00.0/09/2019

Chỉ thị về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025

3 12/CT-UBND 03 00:00:00.0/09/2019

Chỉ thị về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

4 11/CT-UBND 26 00:00:00.0/08/2019

Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020

5 3149/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thành Thắng thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thành Thắng tại Km 1044+800 (phải tuyến) đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy

6 10/CT-UBND 09 00:00:00.0/08/2019

Chỉ thị tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

7 9/CT-UBND 16 00:00:00.0/07/2019

Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

8 8/CT-UBND 06 00:00:00.0/06/2019

Chỉ thị về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh

9 07/CT-UBND 05 00:00:00.0/06/2019

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật

10 4/CT-UBND 03 00:00:00.0/05/2019

Chỉ thị về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019

11 05/CT-UBND 03 00:00:00.0/05/2019

Chỉ thị về việc tăng cường trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Quảng Bình

12 03/CT-UBND 19 00:00:00.0/03/2019

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng, quản lý đất lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

13 01/CT-UBND 14 00:00:00.0/01/2019

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

14 15/CT-UBND 24 00:00:00.0/12/2018

Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

15 14/CT-UBND 28 00:00:00.0/11/2018

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

16 13/CT-UBND 08 00:00:00.0/11/2018

Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019

17 12/CT-UBND 05 00:00:00.0/11/2018

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp tích trữ nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, phục vụ sinh hoạt và sản xuất năm 2018 - 2019

18 11/CT-UBND 18 00:00:00.0/09/2018

Chỉ thị về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

19 10/CT-UBND 10 00:00:00.0/09/2018

Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019

20 09/CT-UBND 20 00:00:00.0/08/2018

Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp