Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 421/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

2 430/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Công ty cổ phần Việt Trung

3 429/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Sở Giáo dục và Đào tạo

4 424/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Giao nhiệm vụ cơ quan lập Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

5 441/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc kiện toàn tổ chức, bổ sung chức năng nhiệm vụ và đổi tên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình

6 431/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác huyện Tuyên Hóa

7 447/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 (Các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)

8 432/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác huyện Lệ Thủy

9 403/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho: Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

10 404/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Công ty cổ phần Lệ Ninh

11 401/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác công ty cổ phần đường sắt

12 406/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba

13 402/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác huyện Bố Trạch

14 412/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020

15 413/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

16 414/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

17 405/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác năm 2019 thành phố Đồng Hới

18 385/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình

19 387/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

20 394/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể:Phòng Tổ chức - Hành chính, Quỹ phát triển đất tỉnh, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp