Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 3511/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Trường Thuỷ quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Trường Thuỷ, huyện Lệ Thủy

2 3510/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH S&D chuyển hình thức thuê đất tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới

3 3507/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc ban hành “Quy chế quản lý và phối hợp công tác giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

4 3517/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 28 cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2018 – 2019

5 3515/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 07 cá nhân thuộc Trường Đại học Quảng Bình đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2018 - 2019.

6 3516/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 95 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 2016 - 2017 đến năm 2018 – 2019

7 3504/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Hạ Trạch quản lý để đấu giá đất ở xen cư tại xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch

8 3490/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân

9 3502/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 và Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình

10 3496/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Đầu tư IGS thuê đất tại Cụm tiểu thủ công nghiệp Quang Phú, thành phố Đồng Hới

11 3361VPUBND 13 00:00:00.0/09/2019

Công văn về việc xin ý kiến về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh.

12 3481QĐ-UBND 13 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

13 3482QĐ-UBND 13 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

14 3479/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh dự án thành phần, Dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” tại tỉnh Quảng Bình

15 3477QĐ-UBND 13 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

16 25/2019/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/09/2019

Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình

17 3462/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Quảng Lưu để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở mới tại thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch

18 3455QĐ-UBND 11 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ sở đăng kiểm tàu cá hoặc tổ chức quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

19 3457/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc Cho phép Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ tổng hợp Đông Phương được thăm dò mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 2, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

20 3459/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc Cho phép Công ty TNHH Anh Quyết được thăm dò mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 2, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp