Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1546a/UBND 23 00:00:00.0/09/2019

Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

2 2788/TB-VPUBND 02 00:00:00.0/08/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới

3 167/BC-UBND 26 00:00:00.0/07/2019

Báo cáo Kết quả xử lý đơn theo Công văn số 4887VPCP-V.I ngày 0562019 của Văn phòng Chính phủ

4 2326/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/07/2019

Quyết định Phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến tỉnh Quảng Bình

5 1069/UBND-VX 02 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2019

6 1753/QĐ-UBND 24 00:00:00.0/05/2019

Quyết định về việc phê duyệt danh sách học sinh được hỗ trợ theo Nghị định 116/NĐ-CP của Chính phủ

7 1541/QĐ-UBND 07 00:00:00.0/05/2019

Quyết định về việc đưa ra khỏi và bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình năm 2019

8 15/KH-BCĐ 28 00:00:00.0/02/2019

Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống ma tuý năm 2019

9 68/KH-BCĐHMTN 21 00:00:00.0/05/2018

Kế hoạch tổ chức chương trình hành trình đỏ lần thứ VI - Năm 2018 “Kết nối dòng máu Việt”

Trang : 1