Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 208/UBND 20 00:00:00.0/02/2020

Công văn về việc tăng cường biện pháp quản lý, thu gom và xử lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Corona chủng mới gây ra).

2 211/UBND 20 00:00:00.0/02/2020

Công văn về việc chấn chỉnh việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa

3 214/UBND 20 00:00:00.0/02/2020

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện giải pháp xóa nghèo đối với hộ nghèo người có công trong năm 2020

4 213/UBND 20 00:00:00.0/02/2020

Công văn về việc thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở năm 2020

5 209/TB-UBND 20 00:00:00.0/02/2020

Thông báo thu hồi đất Để GPMB thực hiện Dự án Tuyến đường ngoài hàng rào phía Nam dự án FLC nối từ đường tránh lũ BOT đến xã Hải Ninh tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh

6 432/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác huyện Lệ Thủy

7 447/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 (Các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)

8 431/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác huyện Tuyên Hóa

9 25/BCĐ 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công nhận kết quả cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019

10 26/BC-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

11 200/UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Công văn về việc tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2020

12 468/BC-VPUBND 19 00:00:00.0/02/2020

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019, phương hướng niệm vụ công tác năm 2020

13 429/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Sở Giáo dục và Đào tạo

14 441/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc kiện toàn tổ chức, bổ sung chức năng nhiệm vụ và đổi tên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình

15 430/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Công ty cổ phần Việt Trung

16 424/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Giao nhiệm vụ cơ quan lập Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

17 421/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

18 203/KH-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020

19 27/BC-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng bình

20 438/TB-VPUBND 18 00:00:00.0/02/2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về các dự án của Tập đoàn FLC đầu tư tại Quảng Bình

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp