Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1026/QĐ-UBND 06 00:00:00.0/04/2020

Quyết định về việc thu hồi đất để bồi thường, GPMB thực hiện Dự án Tuyến đường ngoài hàng rào phía Nam Dự án FLC nối từ đường tránh lũ BOT đến xã Hải Ninh tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh

2 1033/QĐ-UBND 06 00:00:00.0/04/2020

Quyết định về việc Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 04 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 14 tập thể và 05 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững - Giải quyết việc làm, giai đoạn 2016 - 2020

3 1032/QĐ-UBND 06 00:00:00.0/04/2020

Quyết định về việc Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 121 cá nhân thuộc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2017 đến năm 2019.

4 537/UBND-KGVX 04 00:00:00.0/04/2020

Công văn về việc thực hiện xét nghiệm tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

5 1137/VPUBND 03 00:00:00.0/04/2020

Công văn về việc dừng hoạt động Chốt kiểm dịch động vật tạm thời

6 530/UBND 03 00:00:00.0/04/2020

Công văn về việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

7 536/UBND 03 00:00:00.0/04/2020

Công văn về việc cho phép cán bộ công nhân viên của ngành điện đi lại để phục vụ thi công, quản lý, vận hành, sửa chữa lưới điện

8 1126/VPUBND 03 00:00:00.0/04/2020

Báo cáo Kết quả hoạt động tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quý I năm 2020

9 1132/VPUBND 03 00:00:00.0/04/2020

Công văn về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch

10 528/UBND 03 00:00:00.0/04/2020

Công văn về việc phía Lào thông báo tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh đối với người tại các cửa khẩu quốc tế trên toàn quốc

11 529/UBND 03 00:00:00.0/04/2020

Công văn về việc vận hành Cổng DVC Quốc gia và xây dựng, tích hợp, đồng bộ dữ liệu với Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

12 59/BC-UBND 01 00:00:00.0/04/2020

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” (giai đoạn 2015-2020)

13 982/QĐ-UBND 01 00:00:00.0/04/2020

Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Sơn Thúy chuyển hình thức thuê đất tại xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới.

14 1110/VPUBND 01 00:00:00.0/04/2020

Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

15 515/UBND 01 00:00:00.0/04/2020

Công văn về việc tiếp tục thực hiện nghiêm việc đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách

16 505/UBND 31 00:00:00.0/03/2020

Công văn về việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh

17 6/CT-UBND 31 00:00:00.0/03/2020

Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

18 494/UBND 31 00:00:00.0/03/2020

Công văn về việc không tổ chức hội nghị sơ kết công tác PCGD, XMC giai đoạn 2018 – 2020 trong tháng 3/2020

19 508/UBND 31 00:00:00.0/03/2020

Công văn về việc đề nghị ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

20 1098/VPUBND 31 00:00:00.0/03/2020

Công văn về việc thời gian tổ chức giải Marathon khám phá Quảng Bình “Quang Binh Discovery Marathon - 2020”

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp