Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1340/KH-UBND 03/08/2020

Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” tỉnh Quảng Bình

2 2700/VPUBND 03/08/2020

Công văn về việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai.

3 178/BC-UBND 03/08/2020

Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

4 2705/BC-VPUBND 03/08/2020

Báo cáo Tình hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh tháng 7 năm 2020

5 2689/QĐ-UBND 03/08/2020

Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

6 1339/KH-UBND 03/08/2020

Kế hoạch Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 2000-2020)

7 99/BCĐ 03/08/2020

Báo cáo Kết quả hoạt động an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

8 2688/QĐ-UBND 03/08/2020

Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

9 2711/TB-VPUBND 03/08/2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làmviệc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương họp bàn các giải pháp đẩy nhanhthực hiện và giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm 2020

10 177/BC-UBND 31/07/2020

Báo cáo số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mần non, phổ thông công lập

11 1335/UBND 31/07/2020

Công văn về việc tạm thời ngưng hoạt động một số cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19.

12 2659/QĐ-UBND 31/07/2020

Quyết định về việc cho Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Bình chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại số 02 đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới

13 2660/QĐ-UBND 31/07/2020

Quyết định về việcc điều chỉnh một số nội dung trong Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 2020 – 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình

14 2684/VPUBND 31/07/2020

Công văn về việc tăng cường bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam làm việc

15 1337/UBND 31/07/2020

Công văn về việc báo cáo kết quả triển khai Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid - 19

16 2661/QĐ-UBND 31/07/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân sách, Quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

17 176/BC-UBND 30/07/2020

Báo cáo Sơ kết thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý

18 175/BC-UBND 30/07/2020

Báo cáo việc triển khai, thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong

19 174/BC-UBND 30/07/2020

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

20 7/CĐ-BCH 30/07/2020

Công điện Áp thấp nhiệt đới gần bờ

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp