Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 3416/TB-VPUBND 18 00:00:00.0/09/2019

Thông báo kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2019

2 3532/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc Thành lập Ban điều hành Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025” tỉnh Quảng Bình

3 3527/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/09/2019

Quyết định Phê duyệt bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2019

4 1535/UBND 18 00:00:00.0/09/2019

Công văn về việc đề nghị thẩm định nhu cầu kinh phí thực hiện dự án “Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản” tỉnh Quảng Bình

5 3397/VPUBND 18 00:00:00.0/09/2019

Công văn về việc thực hiện Kết luận của Phó TTCP Vương Đình Huệ tại Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ giai đoạn 2010-2020

6 3515/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 07 cá nhân thuộc Trường Đại học Quảng Bình đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2018 - 2019.

7 3511/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Trường Thuỷ quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Trường Thuỷ, huyện Lệ Thủy

8 3393/VPUBND 17 00:00:00.0/09/2019

Công văn về việc xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và chuyển loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

9 196/BC-UBND 17 00:00:00.0/09/2019

Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua "dân vận khéo" giai đoạn 2009- 2019

10 3510/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH S&D chuyển hình thức thuê đất tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới

11 3507/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc ban hành “Quy chế quản lý và phối hợp công tác giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

12 3504/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Hạ Trạch quản lý để đấu giá đất ở xen cư tại xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch

13 3517/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 28 cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2018 – 2019

14 3516/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 95 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 2016 - 2017 đến năm 2018 – 2019

15 1516/UBND 17 00:00:00.0/09/2019

Công văn về việc rà soát khen thưởng thành tích kháng chiến

16 3490/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân

17 195/BC 16 00:00:00.0/09/2019

Báo cáo Tình hình thực hiện Biên bản Hội nghị cấp cao lần thứ XXI 9 tỉnh 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12

18 3502/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 và Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình

19 3496/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Đầu tư IGS thuê đất tại Cụm tiểu thủ công nghiệp Quang Phú, thành phố Đồng Hới

20 3352VPUBND 13 00:00:00.0/09/2019

Công văn về việc xin ý kiến Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ (lần thứ nhất)

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp