Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 4515/TB-VPUBND 09/12/2019

Thông báo mời tiếp công dân định kỳ phiên tháng 12 năm 2019 (thứ 2, ngày 16/12/2019)

61 4477/TB-VPUBND 04/12/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về đề nghị xin phê duyệt chủ trương lập Đề án du lịch sinh thái Phong Nha Skywalk của Công ty TNHH Oxalis Holiday

62 1989/TB-UBND 02/12/2019

Thông báo chấp thuận kế hoạch khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất, lựa chọn diện tích lập Đề án thăm dò khoáng sản

63 4401/TB-VPUBND 27/11/2019

Thông báo lịch trực Tháng 12 năm 2019

64 4382/TB-VPUBND 26/11/2019

Thông báo điều chỉnh phân công lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên đôn đốc, thẩm tra các văn bản tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, HĐND tỉnh khóa XVII

65 4358/TB-VPUBND 25/11/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi kiểm tra tình hình tích nước của các hồ chứa phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020

66 4280/TB-VPUBND 18/11/2019

Thông báo kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 201

67 4136/TB-VPUBND 08/11/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Quảng Ninh

68 4135/TB-VPUBND 08/11/2019

Thông báo Thông báo mời tiếp công dân định kỳ phiên tháng 11 năm 2019 (thứ 6, ngày 15/11/2019)

69 4071/TB-VPUBND 05/11/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án QBSC tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Dự án QBSC về tình hình triển khai Dự án QBSC

70 1803/TB-UBND 01/11/2019

Thông báo về việc phân công các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị các văn bản tại Kỳ họp cuối năm 2019, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

71 4006/TB-VPUBND 31/10/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi làm việc với Sở Du lịch và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về một số nội dung của công tác du lịch

72 3991/TB-VPUBND 30/10/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại cuộc họp Ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

73 1791/TB-UBND 30/10/2019

Thông báo thu hồi đất để GPMB thực hiện Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất ở và các khu thương mại dịch vụ phía Bắc FLC Quảng Bình (giai đoạn 1) tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh

74 3971/TB-VPUBND 28/10/2019

Thông báo Lịch trực giải quyết công việc trong các ngày nghỉ cuối tuần của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

75 3965/TB-VPUBND 28/10/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” (Dự án FMCR) tỉnh Quảng Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án ngày 02/10/2019.

76 3944/TB-VPUBND 25/10/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 188 tỉnh tại cuộc họp về chống khai thác IUU

77 3951/TB-VPUBND 25/10/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016-2020 tại buổi làm việc với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

78 3952/TB-VPUBND 25/10/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Quảng Bình

79 3844/TB-VPUBND 18/10/2019

Thông báo Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2019

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Tiếp