Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 1794 /TB-VPUBND 23 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trưởng ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

61 1793 /TB-VPUBND 23 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại cuộc họp Ban chỉ đạo Chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản.

62 1782/TB-VPUBND 23 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân về việc rà soát kết quả giải quyết đất Quốc phòng của Hải đội 313/Vùng 3 Hải Quân tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn

63 751 /TB-UBND 23 00:00:00.0/05/2019

Thông báo về việc chấp thuận kế hoạch khảo sát, lấy mẫu để lựa chọn diện tích lập Đề án thăm dò khoáng sản

64 1789 /TB-VPUBND 23 00:00:00.0/05/2019

Thông báo về việc phân công lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên đôn đốc, thẩm tra các văn bản tại Kỳ họp giữa năm (Kỳ họp thứ 10) , HĐND tỉnh khóa XVII

65 1777 /TB-VPUBND 22 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc để nghe báo cáo phương án Quy hoạch dự án Khu đô thị kết hợp nghỉ dưỡng Sand Hill – Đồng Hới

66 1726/TB -VPUBND 21 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về bàn xử lý đất quy hoạch rừng phòng hộ theo đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 1483/STC-GCS ngày 14/5/2019

67 725/TB-UBND 20 00:00:00.0/05/2019

Thông báo thu hồi đất Để GPMB xây dựng hạ tầng kỹ thuật thực hiện dự án đầu tư tại Khu Công nghiệp Cam Liên, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy

68 1716/TB-VPUBND 20 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2019

69 1684/TB-VPUBND 17 00:00:00.0/05/2019

Thông báo kết luận của đồng chí chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại Hội nghị bàn giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao

70 1664/TB-VPUBND 16 00:00:00.0/05/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi họp xử lý các vướng mắc trong công tác cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý

71 1267/TB-VPUBND 15 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buồi đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

72 1605/TB-VPUBND 14 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập

73 1454 /TB-VPUBND 03 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại Hội nghị họp bàn về phát triển du lịch

74 72 -TB/BCSĐ 02 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận tại phiên họp BCS Đảng UBND tỉnh về đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý

75 548/TB-UBND 28 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh

76 579 /TB-UBND 26 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Chương trình đón nhận, di chuyển, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào đưa về nước năm 2019

77 1355/TB-VPUBND 24 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 tại Hội nghị triển khai công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2019

78 1354/TB-VPUBND 24 00:00:00.0/04/2019

Thông báo về phân công trực Trụ sở UBND tỉnh

79 1328 /TB-VPUBND 23 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi họp bàn triển khai xây dựng Đền thờ các anh hùng Liệt sỹ Trường Sơn trên Trọng điểm ATP, đường 20 Quyết Thắng

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Tiếp