Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 845/TB-UBND 03 00:00:00.0/06/2019

Thông báo về việc chấp thuận kế hoạch khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập Đề án thăm dò khoáng sản

101 811/TB-UBND 30 00:00:00.0/05/2019

Thông báo về việc phân công các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị các văn bản tại Kỳ họp giữa năm 2019 (Kỳ họp thứ 10) HĐND tỉnh

102 1864/TB-VPUBND 29 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

103 796/TB-UBND 29 00:00:00.0/05/2019

Thông báo về việc khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất, để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

104 1851 /TB-VPUBND 28 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Tạp chí Thế giới ảnh

105 1811/TB-VPUBND 24 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Về phân công trực giải quyết công việc trong các ngày nghỉ cuối tuần của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

106 1793 /TB-VPUBND 23 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại cuộc họp Ban chỉ đạo Chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản.

107 751 /TB-UBND 23 00:00:00.0/05/2019

Thông báo về việc chấp thuận kế hoạch khảo sát, lấy mẫu để lựa chọn diện tích lập Đề án thăm dò khoáng sản

108 1789 /TB-VPUBND 23 00:00:00.0/05/2019

Thông báo về việc phân công lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên đôn đốc, thẩm tra các văn bản tại Kỳ họp giữa năm (Kỳ họp thứ 10) , HĐND tỉnh khóa XVII

109 1782/TB-VPUBND 23 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân về việc rà soát kết quả giải quyết đất Quốc phòng của Hải đội 313/Vùng 3 Hải Quân tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn

110 1794 /TB-VPUBND 23 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trưởng ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

111 1777 /TB-VPUBND 22 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc để nghe báo cáo phương án Quy hoạch dự án Khu đô thị kết hợp nghỉ dưỡng Sand Hill – Đồng Hới

112 1726/TB -VPUBND 21 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về bàn xử lý đất quy hoạch rừng phòng hộ theo đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 1483/STC-GCS ngày 14/5/2019

113 725/TB-UBND 20 00:00:00.0/05/2019

Thông báo thu hồi đất Để GPMB xây dựng hạ tầng kỹ thuật thực hiện dự án đầu tư tại Khu Công nghiệp Cam Liên, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy

114 1716/TB-VPUBND 20 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2019

115 1684/TB-VPUBND 17 00:00:00.0/05/2019

Thông báo kết luận của đồng chí chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại Hội nghị bàn giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao

116 1664/TB-VPUBND 16 00:00:00.0/05/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi họp xử lý các vướng mắc trong công tác cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý

117 1267/TB-VPUBND 15 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buồi đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

118 1605/TB-VPUBND 14 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập

119 1454 /TB-VPUBND 03 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại Hội nghị họp bàn về phát triển du lịch

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  Tiếp