Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
120 72 -TB/BCSĐ 02 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận tại phiên họp BCS Đảng UBND tỉnh về đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý

121 548/TB-UBND 28 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh

122 579 /TB-UBND 26 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Chương trình đón nhận, di chuyển, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào đưa về nước năm 2019

123 1354/TB-VPUBND 24 00:00:00.0/04/2019

Thông báo về phân công trực Trụ sở UBND tỉnh

124 1355/TB-VPUBND 24 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 tại Hội nghị triển khai công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2019

125 1328 /TB-VPUBND 23 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi họp bàn triển khai xây dựng Đền thờ các anh hùng Liệt sỹ Trường Sơn trên Trọng điểm ATP, đường 20 Quyết Thắng

126 65 -TB/BCSĐ 22 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại phiên họp ngày 22/04/2019

127 545 /TB-UBND 22 00:00:00.0/04/2019

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2019

128 1295/TB-VPUBND 19 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2019

129 1194/TB-VPUBND 12 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 188 tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo để triển khai công tác năm 2019 và các giải pháp phòng chống khai thác IUU

130 1142 /TB-UBND 08 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2019

131 1137 /TB-VPUBND 08 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Công Thuật tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về công tác phát triển quỹ đất năm 2019

132 458/TB-UBND 05 00:00:00.0/04/2019

Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019

133 1111/TB-VPUBND 05 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ Quý I năm 2019

134 1096 /TB-VPUBND 05 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Quảng Bình

135 1098 /TB-VPUBND 05 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí

136 48/TB-BCĐ 04 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Quảng Bình

137 1091 /TB-VPUBND 04 00:00:00.0/04/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi làm việc với các ngành về việc dạy tiếng Anh có yếu tố nước ngoài

138 965 /TB-VPUBND 27 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi họp xử lý các vướng mắc trong công tác cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý

139 879 /TB-VPUBND 21 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW tỉnh tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  Tiếp