Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 742 /TB-VPUBND 13 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

141 32 -TB/BCSĐ 11 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại phiên họp ngày 04/03/2019

142 665/TB-VPUBND 07 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại cuộc họp triển khai phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn

143 256/TB-UBND 05 00:00:00.0/03/2019

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

144 617/TB-VPUBND 04 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

145 16/KH-BCĐ 01 00:00:00.0/03/2019

Thông báo kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2019-2020

146 17/TB-BCĐ 01 00:00:00.0/03/2019

Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2019-2020

147 608 /TB-VPUBND 01 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với các ngành và địa phương về Dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường thị xã Ba Đồn và Dự án Cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch

148 602 /TB-VPUBND 01 00:00:00.0/03/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về các Đề án du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

149 581/TB-VPUBND 28 00:00:00.0/02/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập

150 71/TB-UBND 17 00:00:00.0/01/2019

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

151 4701/TB-VPUBND 26 00:00:00.0/12/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại Hội nghị công bố quy hoạch điều chỉnh, giới thiệu công nghệ Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch và đối thoại với nhân dân thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

152 2195/TB-UBND 24 00:00:00.0/12/2018

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

153 2184/TB-UBND 24 00:00:00.0/12/2018

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

154 1892/TB-UBND 09 00:00:00.0/11/2018

Thông báo thu hồi đất để GPMB thực hiện Dự án tạo quỹ đất ở tại xã Cam Thuỷ, huyện Lệ Thủy

155 3618/TB-VPUBND 10 00:00:00.0/10/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn

156 1666/TB-UBND 04 00:00:00.0/10/2018

Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười

157 1638/TB-UBND 01 00:00:00.0/10/2018

Thông báo thu hồi đất để GPMB xây dựng các khu đất ở tại xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch

158 1640/TB-UBND 01 00:00:00.0/10/2018

Thông báo thu hồi đất để GPMB thực hiện Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch

159 1637/TB-UBND 01 00:00:00.0/10/2018

Thông báo thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư phía Bắc đường Phan Đình Phùng gần ngã 3 Phú Quý tại xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  Tiếp