Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
20 12/CĐ-UBND 14 00:00:00.0/10/2017

Công điện bão số 11

21 11/CĐ-UBND 09 00:00:00.0/10/2017

Công điện bão số 11

22 10/CĐ-UBND 14 00:00:00.0/09/2017

Công điện về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp khắc phục hậu quả cơ bão số 10

23 08/CĐ-UBND 13 00:00:00.0/09/2017

Công điện Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã;- Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

24 09/CĐ-UBND 13 00:00:00.0/09/2017

Công điện phòng chống cơn bão số 10

25 07/CĐ-UBND 21 00:00:00.0/08/2017

Công điện khẩnTrong dịp Lễ kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018

26 06/CĐ-UBND 24 00:00:00.0/07/2017

Công điện ngày 24/7/2017

27 04/CĐ-UBND 16 00:00:00.0/06/2017

Công điện về việc đôn đốc thực hiện công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia

28 03/CĐ-CT 30 00:00:00.0/03/2017

Công điện về việc tập trung phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả nănglây sang người xâm nhiễm vào tỉnh Quảng Bình

29 02/CĐ-CT 22 00:00:00.0/02/2017

Công điện về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhập vào tỉnh Quảng Bình

30 01/CĐ-UBND 19 00:00:00.0/01/2017

Công điện tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ

31 29/CĐ-UBND 01 00:00:00.0/12/2016

Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống rét và dịch bệnh gia súc, gia cầm

32 28/CĐ-UBND 31 00:00:00.0/10/2016

Công điện lụt bão

33 27/CĐ-UBND 29 00:00:00.0/10/2016

Công điện về áp thấp nhiệt đới

34 25/CĐ-UBND 16 00:00:00.0/10/2016

Công điện hồi 18h sáng ngày 16/10/2016

35 26/CĐ-UBND 16 00:00:00.0/10/2016

Công điện vào lúc 16h30, ngyà 16/10/2016

36 24/CĐ-UBND 15 00:00:00.0/10/2016

Công điện hồi 8h30 ngày 15/10/2016

37 23/CĐ-UBND 14 00:00:00.0/10/2016

Công điện về việc lũ quét

38 22/CĐ-UBND 13 00:00:00.0/10/2016

Công điện tin áp thấp nhiệt đới

39 21/CĐ-UBND 12 00:00:00.0/10/2016

Công điện về việc ứng phó với mưa lũ

Trang : Trước  1  2 3  4  Tiếp