Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
180 1402/UBND 27 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc tăng cường thu nợ đọng thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản và thuê đất

181 3145/VPUBND 27 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức ngành giáo dục

182 3141/VPUBND 26 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định ban hành quy chế Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị trong hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình.

183 3140/VPUBND 26 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh

184 1383/UBND 22 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc điều động lực lượng DQTV tham gia Hội thao thể dục thể thao Quân khu năm 2019

185 1381/UBND 22 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của TTCP

186 3079/VPUBND 22 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc đôn đốc báo cáo tiến độ thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số

187 1369/UBND 20 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản

188 1357/UBND-NC 19 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc đăng ký thêm con dấu phục vụ tại TT Hành chính công tỉnh

189 1359/UBND-NC 19 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc thực hiện Đề án"Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019-2022 trong năm 2019"

190 1361/UBND-TH 19 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

191 1364/UBND-TH 19 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc thực hiện Kết luận của chủ tọa kỳ họp tại phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn và kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

192 3057/VPUBND 19 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc tham mưu triển khai phân bổ gạo cho học sinh học kì I năm học 2019-2020

193 1368/UBND 19 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

194 1363/UBND-XDCB 19 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh

195 3009/VPUBND 15 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách đảm bảo an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh

196 1324/UBND 12 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các hành vi tiêu cực tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng

197 2847/VPUBND-TH 07 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc thực hiện nghiêm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018.

198 1291/UBND 06 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc Xây dựng Chương trình, Kế hoạch khấc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh của tỉnh

199 2823/VPUBND-TNMT 06 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  Tiếp