Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
180 846/UBNDD-KSTT 03 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số -VBUB

181 839 /UBND-TH 03 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030

182 821 /UBND-KT 31 00:00:00.0/05/2019

Công văn về việc tăng cường kiểm soát loài tôm có trong danh mục loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trên địa bàn tỉnh

183 822 /UBND-TH 31 00:00:00.0/05/2019

Công văn về việc về việc điều chỉnh thời hạn gửi báo cáo quyết toán hàng năm đối với các đơn vị dự toán cấp I

184 828/UBND-TH 31 00:00:00.0/05/2019

Công văn về việc cử lãnh đạo tham gia TXCT trước Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII

185 821/UBND-KT 30 00:00:00.0/05/2019

Công văn về việc tăng cường kiểm soát loài tôm có trong danh mục loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trên địa bàn tỉnh

186 790/UBND-KT 29 00:00:00.0/05/2019

Công văn về việc Kịch bản ứng phó bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

187 1862/VPUBND-KT 29 00:00:00.0/05/2019

Công văn về việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn

188 792/UBND-NC 29 00:00:00.0/05/2019

Công văn về việc quy hoạch, bố trí, tuyển dụng đối với Đội viên Đề án 500 Trí thức trẻ

189 780/UBND - NC 28 00:00:00.0/05/2019

Công văn về việc phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

190 783/UBND-KGVX 28 00:00:00.0/05/2019

Công văn về việc tuyên truyền, vận động lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước

191 1828/VPUBND-TH 27 00:00:00.0/05/2019

Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

192 768/UBND-KT 27 00:00:00.0/05/2019

Công văn về việc đẩy mạnh sản xuất lúa và các loại cây trồng vụ Hè thu năm 2019

193 773/UBND-TH 27 00:00:00.0/05/2019

Công văn về việc về việc triển khai DVC trực tuyến KBNN tại Quảng Bình năm 2019

194 749/UBND-NC 23 00:00:00.0/05/2019

Công văn về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh

195 1790/VPUBND-TH 23 00:00:00.0/05/2019

Công văn về việc phối hợp, làm việc với Tạp chí Thương trường

196 1763 /VPUBND-TH 22 00:00:00.0/05/2019

Công văn về việc Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

197 80/BCĐPCDBĐV 22 00:00:00.0/05/2019

Công văn về việc tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

198 1753 /VPUBND-HCC 21 00:00:00.0/05/2019

Công văn về việc thực hiện toàn bộ quy trình giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công

199 1749/VPUBND-TH 21 00:00:00.0/05/2019

Công văn về việc thực hiện kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  Tiếp