Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
40 3297/VPUBND 09 00:00:00.0/09/2019

Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

41 3298/VPUBND 09 00:00:00.0/09/2019

Công văn về việc xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

42 1474/UBND 09 00:00:00.0/09/2019

Công văn về việc hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” - 04/10

43 1477/UBND 09 00:00:00.0/09/2019

Công văn về việc triển khai công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo giáo dục nghề nghiệp

44 1465/UBND 06 00:00:00.0/09/2019

Công văn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X)

45 1439/UBND 04 00:00:00.0/09/2019

Công văn về việc thực hiện kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền” 2019

46 1438/UBND 04 00:00:00.0/09/2019

Công văn về việc tổng kết 5 năm triển khai các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ/TTg của TTCP và Đại hội hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

47 1417/UBND 30 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

48 1419/UBND 30 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

49 3165/VPUBND 29 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc bổ sung báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

50 3145/VPUBND 27 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức ngành giáo dục

51 1402/UBND 27 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc tăng cường thu nợ đọng thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản và thuê đất

52 3141/VPUBND 26 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định ban hành quy chế Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị trong hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình.

53 3140/VPUBND 26 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh

54 1381/UBND 22 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của TTCP

55 3079/VPUBND 22 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc đôn đốc báo cáo tiến độ thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số

56 1383/UBND 22 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc điều động lực lượng DQTV tham gia Hội thao thể dục thể thao Quân khu năm 2019

57 1369/UBND 20 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản

58 3057/VPUBND 19 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc tham mưu triển khai phân bổ gạo cho học sinh học kì I năm học 2019-2020

59 1364/UBND-TH 19 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc thực hiện Kết luận của chủ tọa kỳ họp tại phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn và kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

Trang : Trước  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  Tiếp