Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
40 4595/VPUBND 13 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc triển khai Quyết định 1679/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

41 2076/UBND 13 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ

42 2057/UBND 11 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc đôn đốc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

43 4536/VPUBND-TNMT 11 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.

44 4502/VPUBND 06 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc tham mưu báo cáo tình hình thực hiện phương châm "bốn tại chổ" trong phòng, chống thiên tai

45 2028/UBND 06 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ ở địa phương

46 10/CĐ-UBND 06 00:00:00.0/12/2019

Công điện khẩn tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, đói rét cho đàn vật nuôi

47 4485/VPUBND 05 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc tham mưu việc tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

48 2013/VPUBND 04 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc phối hợp chuẩn bị Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia

49 1999/UBND 03 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc đăng ký bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho Trưởng Ban Tiếp công dân các cấp

50 1952/UBND 25 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc triển khai thực hiện Nghi định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ

51 1954/UBND 25 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc đảm bảo an ninh nguồn nước.

52 4340/VPUBND 22 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc tham mưu giải quyết đề nghị của các đơn vị, địa phương

53 4334/VPUBND 22 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc thực hiện giải phóng mặt bằng để thuê đất tại Khu công nghiệp, khu kinh tế

54 248/BCSĐ 20 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

55 1928/UBND 20 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản

56 4258/VPUBND-KGVX 15 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

57 4253/VPUBND 15 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến Dự thảo Báo cáo Tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của UBND tỉnh

58 1909/UBND 15 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc phân bổ kế hoạch vốn đối ứng Dự án LRAMP từ nguồn vốn sự nghiệp chi cho công tác BDTX hệ thống đường địa phương, tỉnh Quảng Bình năm 2020.

59 4209/VPUBND 13 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trang : Trước  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  Tiếp