Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 2100/UBND 19 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc đẩy mạnh giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo năm 2020

61 4646/VPUBND 19 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc Thực hiện kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 73

62 2101/UBND 19 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc đẩy mạnh triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng

63 2089/UBND 17 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc cử lãnh đạo tham gia TXCT sau Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

64 2090/UBND 17 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020.

65 2085/UBND 16 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc tiếp tục thực hiện các chính sách theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP

66 2077/UBND 13 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ

67 4595/VPUBND 13 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc triển khai Quyết định 1679/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

68 2076/UBND 13 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ

69 4536/VPUBND-TNMT 11 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.

70 2057/UBND 11 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc đôn đốc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

71 2028/UBND 06 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ ở địa phương

72 10/CĐ-UBND 06 00:00:00.0/12/2019

Công điện khẩn tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, đói rét cho đàn vật nuôi

73 4502/VPUBND 06 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc tham mưu báo cáo tình hình thực hiện phương châm "bốn tại chổ" trong phòng, chống thiên tai

74 4485/VPUBND 05 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc tham mưu việc tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

75 2013/VPUBND 04 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc phối hợp chuẩn bị Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia

76 1999/UBND 03 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc đăng ký bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho Trưởng Ban Tiếp công dân các cấp

77 1954/UBND 25 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc đảm bảo an ninh nguồn nước.

78 1952/UBND 25 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc triển khai thực hiện Nghi định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ

79 4334/VPUBND 22 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc thực hiện giải phóng mặt bằng để thuê đất tại Khu công nghiệp, khu kinh tế

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Tiếp