Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 1364/UBND-TH 19 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc thực hiện Kết luận của chủ tọa kỳ họp tại phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn và kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

61 1361/UBND-TH 19 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

62 1359/UBND-NC 19 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc thực hiện Đề án"Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019-2022 trong năm 2019"

63 3057/VPUBND 19 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc tham mưu triển khai phân bổ gạo cho học sinh học kì I năm học 2019-2020

64 1357/UBND-NC 19 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc đăng ký thêm con dấu phục vụ tại TT Hành chính công tỉnh

65 3009/VPUBND 15 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách đảm bảo an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh

66 1324/UBND 12 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các hành vi tiêu cực tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng

67 2847/VPUBND-TH 07 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc thực hiện nghiêm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018.

68 2831/VPUBND-TH 06 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc giải pháp tháo gỡ vướng mắc, những vấn đề nổi lên

69 2823/VPUBND-TNMT 06 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

70 1291/UBND 06 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc Xây dựng Chương trình, Kế hoạch khấc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh của tỉnh

71 Quyết định 05 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên; thẩm định, giám sát các dự án đầu tư nước ngoài

72 2795/VPUBND-KT 02 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc thực hiện kiến nghị của Thanh tra tỉnh về quản lý, sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi phí

73 2785/VPUBND-NC 02 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc thực hiện định mức biên chế giáo viên, nhân viên đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo của các cấp học năm học 2019-2020.

74 2797/VPUBND-KGVX 02 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc thực hiện chuyên đề tuyên truyền trên Báo Nhà báo và Công luận

75 2804/VPUBND-KGVX 02 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

76 1265/UBND-TH 01 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết 84/2019/QH14 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV.

77 2771/UBND 01 00:00:00.0/08/2019

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019

78 1267/UBND-KGVX 01 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc tăng cường chấn chỉnh, quản lý, sử dụng Quỹ KCB BHYT trong 6 tháng cuối năm 2019

79 2735/VPUBND 30 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc thống kê số lượng viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh đã được phong tặng nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Tiếp