Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
80 1828/UBND 05 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 1380/QĐ-TTg

81 1827/UBND 05 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc thành lập tổ chức Khuyến học ở các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang

82 1823/UBND 04 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc triển khai xây dựngBáo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

83 1818/UBND 04 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc phối hợp chỉ đạo việc ký và ban hành Quy chế phối hợp về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giữa Cục Quản lý Đường bộ II và UBND, Công an cấp huyện

84 1817/UBND 04 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

85 1813/UBND 01 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

86 1807/UBND 01 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

87 4020/VPUBND 31 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc xin ý kiến về việc ban hành Quyết định Quy định phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

88 1790/UBND 30 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, HĐND tỉnh khóa XVII

89 3987/VPUBND 29 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc tham mưu Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 và Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

90 3986/VPUBND 29 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện Kết luận của Chủ tọa tại phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn và kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII

91 3962/VPUBND 28 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định phân công cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

92 41/UBND 28 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019 (Van ban loi ngay 28/10/2019)

93 1768/UBND 28 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ tham mưu ban hành văn bản QPPL và đăng ký Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2020

94 1776/UBND 28 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019

95 1765/UBND 28 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

96 1746/UBND 23 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc xây dựng nghị quyết năm 2020 của HĐND tỉnh

97 1731/UBND 22 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, xây dựng kế hoạch năm 2020.

98 1730/UBND 22 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố.

99 1701/UBND 17 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh dự họp Quốc hội

Trang : Trước  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  Tiếp