Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
80 2735/VPUBND 30 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc thống kê số lượng viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh đã được phong tặng nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú

81 1245/UBND-TNMT 29 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Hợp phần Biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020.

82 2718/VPUBND-NC 29 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc xin ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh

83 2716/VPUBND-TNMT 29 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

84 1250/UBND-TH 29 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc chấn chỉnh chủ đầu tư chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

85 1246/UBND-KT 29 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

86 2723/VPUBND-KSTT 29 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc đôn đốc báo cáo tiến độ thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số

87 1235/UBND 26 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

88 1225/UBND-NC 25 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc thực hiện Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 theo Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

89 1231/UBND-T 25 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng

90 1222/UBND-KT 24 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc tàu cá QB 98845 TS bị mất liên lạc trên biển

91 1223/UBND-KT 24 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

92 1215/UBND-TNMT 23 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc phát động phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

93 1201/UBND-KT 22 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc ngăn chặn tình trạng sử dụng tàu cá vận chuyển hành khách, vận chuyển khách du lịch

94 1206/UBND-TH 22 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc đề nghị trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

95 1182/UBND-NC 19 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

96 1183/UBND-NC 19 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018

97 1177/UBND-KGVX 19 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc lập kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương

98 1175/UBND-TH 18 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 6 tháng đầu năm 2019.

99 1165/UBND-TH 17 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc cử lãnh đạo tham gia TXCT sau Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII

Trang : Trước  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  Tiếp