Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 4162/VPUBND 11 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/ 2018 của HĐND tỉnh

101 4152/VPUBND 11 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Bình đến năm 2025

102 4161/VPUBND 11 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến về dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

103 4147/VPUBND 08 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

104 4151/VPUBND 08 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

105 4134/VPUBND 08 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến thành viên UBND tỉnh Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

106 1840/UBND 06 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 3 năm 2019

107 1827/UBND 05 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc thành lập tổ chức Khuyến học ở các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang

108 1828/UBND 05 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 1380/QĐ-TTg

109 1823/UBND 04 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc triển khai xây dựngBáo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

110 1818/UBND 04 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc phối hợp chỉ đạo việc ký và ban hành Quy chế phối hợp về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giữa Cục Quản lý Đường bộ II và UBND, Công an cấp huyện

111 1817/UBND 04 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

112 1813/UBND 01 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

113 1807/UBND 01 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

114 4020/VPUBND 31 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc xin ý kiến về việc ban hành Quyết định Quy định phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

115 1790/UBND 30 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, HĐND tỉnh khóa XVII

116 3987/VPUBND 29 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc tham mưu Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 và Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

117 3986/VPUBND 29 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện Kết luận của Chủ tọa tại phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn và kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII

118 1776/UBND 28 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019

119 1768/UBND 28 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ tham mưu ban hành văn bản QPPL và đăng ký Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2020

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  Tiếp