Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
120 1765/UBND 28 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

121 1768/UBND 28 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ tham mưu ban hành văn bản QPPL và đăng ký Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2020

122 1776/UBND 28 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019

123 1746/UBND 23 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc xây dựng nghị quyết năm 2020 của HĐND tỉnh

124 1730/UBND 22 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố.

125 1731/UBND 22 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, xây dựng kế hoạch năm 2020.

126 1702/UBND 17 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc phối hợp xây dựng Cổng DVC quốc gia theo yêu cầu tại Công văn số 9329/VPCP-KSTT của VPCP

127 3814/VPUBND 17 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc xin ý kiến về dự thảo “Quy chế phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”

128 1701/UBND 17 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh dự họp Quốc hội

129 1684/UBND 15 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc chấn chỉnh công tác nộp báo cáo quyết toán hàng năm

130 3735/VPUBND 11 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các dự án thuê đất, dự án nhà ở thương mại, đô thị mới, phát triển quỹ đất, khu dân cư, du lịch, nghỉ dưỡng

131 3745/VPUBND 11 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc phương án xử lý toàn bộ lượng rác tồn đọng trong khuôn viên Nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất Biogas và phân bón khoáng hữu cơ trong thời gian Nhà máy tạm dừng hoạt động.

132 3718/VPUBND 10 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc tham mưu đăng ký Chương trình làm việc với Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020 và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020.

133 3714/VPUBND 10 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc xin ý kiến về dự thảo Quyết định bãi bỏ QĐ số 24/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng.

134 1659/UBND-TNMT 09 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép

135 3679/VPUBND-TCD 08 00:00:00.0/10/2019

Thông báo mời tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10 năm 2019 (thứ 3, ngày 15/10)

136 1651/UBND-TH 08 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc tham mưu, đề xuất nội dung đưa vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020 và đăng ký nội dung chương trình công tác trọng tâm UBND tỉnh năm 2020

137 1657/UBND-TH 08 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục

138 137/BCĐPCDBĐV 07 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc tăng cường xử lý dứt điểm tình trạng vứt xác lợn ra môi trường và chấn chỉnh công tác tổng hợp, báo cáo số liệu dịch bệnh

139 1647/UBND-KGVX 07 00:00:00.0/10/2019

Công văn về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  Tiếp