Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 2197/VPUBND-KGVX 20 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc tăng cường bảo đảm an toàn,an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam

141 992/UBND 20 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc Kế hoạch biên chế năm 2020

142 985/UBND-NC 20 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc giải quyết các chế độ, chính sách cho công dân tỉnh Quảng Bình theo diện Thỏa thuận DCTD&KHKGT quay về địa phương sinh sống

143 100/BCĐ 20 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu

144 2214/TB-VPUBND 20 00:00:00.0/06/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về các công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 01/7/2019) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2019)

145 2182/VPUBND 19 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

146 2181/VPUBND-KGVX 19 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc đồng ý chủ trương tổ chức liên hoan thông tin lưu động về xây dựng nông thôn mới năm 2019

147 2183/VPUBND-TNMT 19 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc xin ý kiến bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

148 968/UBND-KGVX 19 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh phối hợp hòa sóng chương trình Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi

149 958/UBND-XDCB 18 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới”.

150 965/UBND-TNMT 18 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

151 2168/VPUBND-VX 18 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm Quý II/2019

152 2126/VPUBND-KSST 17 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế XD và QL-VH-KT-SD Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

153 1984/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/06/2019

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Hương Hóa để thực hiện công trình đất ở nông thôn tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (Đợt 1)

154 2136/VPUBND-KSTT 17 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc công bố, công khai TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý

155 949/UBND-TH 17 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc đề nghị trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII

156 944/UBND 17 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc thực hiện sắp xếp, tinh giản, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII.

157 940/UBND-KT 15 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc tập trung các biện pháp chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

158 2079/VPUBND-KGVX 13 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên

159 916/UBND-KT 13 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trong mùa mưa, lũ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  Tiếp