Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
160 949/UBND-TH 17 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc đề nghị trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII

161 940/UBND-KT 15 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc tập trung các biện pháp chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

162 2079/VPUBND-KGVX 13 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên

163 916/UBND-KT 13 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trong mùa mưa, lũ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

164 896/UBND-TNMT 12 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020

165 2068/VPUBND-KGVX 12 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc tham mưu báo cáo tình hình 02 năm thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ

166 898/UBND-KT 12 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc tăng cường triển khai Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh

167 2058/VPUBND-NC 11 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc xin ý kiến dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

168 878/UBND 10 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc tập huấn gửi, nhận VBĐT có ký số

169 2021/VPUBND-TH 10 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc xin ý kiến Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII

170 2032/VPUBND-TH 10 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh về Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

171 2030/VPUBND-KT 10 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

172 2035/VPUBND-TH 10 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc xin ý kiến Dự thảo Dự thảo Báo cáo Tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND tỉnh

173 2006/VPUBND-KSTT 07 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về gửi, nhận VBĐT có ký số

174 870/UBND-KT 07 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

175 1978/VPUBND-TNMT 06 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030.

176 1977/VPUBND-TNMT 06 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc làm việc với Đoàn kiểm tra công tác quản lý chất thải rắn của Tổng cục môi trường.

177 1959 /VPUBND-KT 05 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc kiện toàn lực lượng Thú y

178 587/UBND-NC 05 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc xây dựng Đề án và phê duyệt Vị trí việc làm trong các ĐVSNCL

179 1960/VPUBND-KT 05 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc một số biện pháp khẩn cấp quản lý giết mổ lợn

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  Tiếp