Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
20 14/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/10/2016

Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kiến Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV

21 15/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/10/2016

Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Hoàn Lão mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV

22 08/2016/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/10/2016

Nghị quyết ban hành Quy định một số chế độ, định mức bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình

23 07/2016/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/10/2016

Nghị quyết Quy định mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí và bãi bỏ Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

24 03/2016/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2016

Nghị quyết về việc thông qua Danh mục dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây trung tâm huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch

25 04/2016/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2016

Nghị quyết về việc xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình

26 06/2016/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2016

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

27 05/2016/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2016

Nghị quyết về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020

28 11//NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2016

Nghị quyết về việc sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới

29 02/2016/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2016

Nghị quyết thông qua Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) tại tỉnh Quảng Bình

30 11//NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2016

Nghị quyết về việc sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới

31 12/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2016

Nghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

32 01/2016/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/06/2016

Nghị quyết về thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình thành Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Bình

33 126/2016/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/04/2016

Nghị quyết về việc thông qua Danh mục các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

34 128/2016/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/04/2016

Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016

35 127/2016/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/04/2016

Nghị quyết thông qua Phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

36 105/2015/NQ-HĐND 17 00:00:00.0/07/2015

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

37 107/2015/NQ-HĐND 17 00:00:00.0/07/2015

Nghị quyết về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Bình

38 106/2015/NQ-HĐND 17 00:00:00.0/07/2015

Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

39 108/2015/NQ-HĐND 17 00:00:00.0/07/2015

Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)

Trang : Trước  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  Tiếp