Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
80 45/2012/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2012

81 48/2012/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 danh mục dự án cầu Nhật Lệ 2

82 49/2012/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

83 46/2012/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Về chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015

84 41/2012/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Về công nhận năm hình thành tỉnh Quảng Bình

85 38/2012/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Về việc thông qua địa điểm xây dựng thị trấn huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

86 39/2012/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Đặt tên đường thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (lần thứ nhất)

87 40/2012/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Đặt tên đường thành phố Đồng Hới (lần thứ 5)

88 28/2011/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

89 33/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về việc chuyển đổi Trường trung học phổ thông bán công Đồng Hới sang loại hình Trường trung học phổ thông công lập

90 32/2011/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tại các trường công lập thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý

91 34/2011/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; mức trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân khi thực hiện nhiệm vụ

92 36/2011/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012

93 35/2011/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ba Đồn mở rộng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

94 37/2011/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

95 23/2011/NQ-HĐND 01 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về việc quy định mức phụ cấp đối với Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận thuộc xã, phường, thị trấn và Bí thư chi bộ xóm trực thuộc Đảng uỷ cơ sở xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

96 21/2011/NQ-HĐHD 01 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2012

97 27/2011/NQ-HĐND 01 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2012

98 25/2011/NQ-HĐND 01 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2012

99 26/2011/NQ-HĐND 01 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về việc phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2012

Trang : Trước  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  Tiếp