Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
180 03/CT-UBND 14 00:00:00.0/04/2010

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước năm 2010

181 02/2010/CT-UBND 05 00:00:00.0/02/2010

Chỉ thị Về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

182 01/CT-UBND 03 00:00:00.0/02/2010

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

183 20/CT-UBND 25 00:00:00.0/12/2009

Chỉ thị Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Canh dần năm 2010

184 19/2009/CT-UBND 11 00:00:00.0/12/2009

Chỉ thị Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo

185 18/CT-UBND 25 00:00:00.0/11/2009

Chỉ thị Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010

186 17/CT-UBND 11 00:00:00.0/11/2009

Chỉ thị Về việc tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh trong 2 năm 2009 - 2010, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ III

187 16/2009/CT-UBND 01 00:00:00.0/09/2009

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

188 15/CT-UBND 19 00:00:00.0/08/2009

Chỉ thị về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009 - 2010.

189 14/CT-UBND 23 00:00:00.0/07/2009

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý công tác đào tạo hệ vừa làm vừa học và đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

190 13/CT-UBND 10 00:00:00.0/07/2009

Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

191 12/CT-UBND 30 00:00:00.0/06/2009

Chỉ thị về tăng cường quản lý, đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

192 11/CT-UBND 16 00:00:00.0/06/2009

Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.

193 10/CT-UBND 28 00:00:00.0/05/2009

Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009.

194 09/CT-UBND 11 00:00:00.0/05/2009

Chỉ thị về việc tăng cường giám sát và phòng chống dịch cúm A(H1N1) và dịch bệnh mùa hè.

195 08/CT-UBND 07 00:00:00.0/05/2009

Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2008-2009 và tuyển sinh năm học 2009-2010.

196 07/CT-UBND 21 00:00:00.0/04/2009

Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em năm 2009.

197 06/CT-UBND 16 00:00:00.0/04/2009

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

198 05/CT-UBND 13 00:00:00.0/04/2009

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và điều hành giá.

199 04/CT-UBND 31 00:00:00.0/03/2009

Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  Tiếp