Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
20 07/CT-UBND 22 00:00:00.0/06/2018

Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

21 06/CT-UBND 23 00:00:00.0/05/2018

Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018

22 05/CT-UBND 18 00:00:00.0/05/2018

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018

23 04/CT-UBND 08 00:00:00.0/05/2018

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tàu giã cào hoạt động khai thác thủy sản trái phép

24 02/CT-UBND 08 00:00:00.0/02/2018

Chỉ thị về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

25 01/CT-UBND 09 00:00:00.0/01/2018

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

26 22/CT-UBND 06 00:00:00.0/11/2017

Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018

27 19/CT-UBND 16 00:00:00.0/10/2017

Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

28 18/CT-UBND 26 00:00:00.0/09/2017

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giết mổ gia súc, gia cầm, công tác đầu tư phát triển cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

29 17/CT-UBND 18 00:00:00.0/09/2017

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

30 16/CT-UBND 07 00:00:00.0/09/2017

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

31 15/CT-UBND 07 00:00:00.0/09/2017

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

32 13/CT-UBND 15 00:00:00.0/08/2017

Chỉ thị Vv việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

33 11/CT-UBND 06 00:00:00.0/07/2017

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, phát triển hạ tầng cáp viễn thông, cáp truyền hình (cáp thông tin) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

34 10/CT-UBND 28 00:00:00.0/06/2017

Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh

35 07/CT-UBND 10 00:00:00.0/05/2017

Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước

36 08/CT-UBND 10 00:00:00.0/05/2017

Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năn 2017

37 06/CT-UBND 28 00:00:00.0/04/2017

Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017

38 05/CT-UBND 03 00:00:00.0/04/2017

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

39 04/CT-UBND 02 00:00:00.0/03/2017

Chỉ thị về việc tăng cường vai trò của các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Trang : Trước  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  Tiếp