Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
20 14/CT-UBND 28 00:00:00.0/11/2018

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

21 13/CT-UBND 08 00:00:00.0/11/2018

Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019

22 12/CT-UBND 05 00:00:00.0/11/2018

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp tích trữ nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, phục vụ sinh hoạt và sản xuất năm 2018 - 2019

23 11/CT-UBND 18 00:00:00.0/09/2018

Chỉ thị về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

24 10/CT-UBND 10 00:00:00.0/09/2018

Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019

25 09/CT-UBND 20 00:00:00.0/08/2018

Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

26 08/CT-UBND 02 00:00:00.0/07/2018

Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành LuậtHợp tác xã năm 2012

27 07/CT-UBND 22 00:00:00.0/06/2018

Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

28 06/CT-UBND 23 00:00:00.0/05/2018

Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018

29 05/CT-UBND 18 00:00:00.0/05/2018

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018

30 04/CT-UBND 08 00:00:00.0/05/2018

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tàu giã cào hoạt động khai thác thủy sản trái phép

31 02/CT-UBND 08 00:00:00.0/02/2018

Chỉ thị về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

32 01/CT-UBND 09 00:00:00.0/01/2018

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

33 22/CT-UBND 06 00:00:00.0/11/2017

Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018

34 19/CT-UBND 16 00:00:00.0/10/2017

Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

35 18/CT-UBND 26 00:00:00.0/09/2017

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giết mổ gia súc, gia cầm, công tác đầu tư phát triển cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

36 17/CT-UBND 18 00:00:00.0/09/2017

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

37 16/CT-UBND 07 00:00:00.0/09/2017

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

38 15/CT-UBND 07 00:00:00.0/09/2017

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

39 13/CT-UBND 15 00:00:00.0/08/2017

Chỉ thị Vv việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trang : Trước  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  Tiếp