Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
40 17/CT-UBND 18/09/2017

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

41 15/CT-UBND 07/09/2017

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

42 16/CT-UBND 07/09/2017

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

43 13/CT-UBND 15/08/2017

Chỉ thị Vv việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

44 11/CT-UBND 06/07/2017

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, phát triển hạ tầng cáp viễn thông, cáp truyền hình (cáp thông tin) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

45 10/CT-UBND 28/06/2017

Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh

46 07/CT-UBND 10/05/2017

Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước

47 08/CT-UBND 10/05/2017

Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năn 2017

48 06/CT-UBND 28/04/2017

Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017

49 05/CT-UBND 03/04/2017

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

50 04/CT-UBND 02/03/2017

Chỉ thị về việc tăng cường vai trò của các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

51 03/CT-UBND 21/02/2017

Chỉ thị về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017

52 2/CT-UBND 15/02/2017

Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

53 22/CT-UBND 18/11/2016

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp

54 23/CT-UBND 18/11/2016

Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

55 21/CT-UBND 25/10/2016

Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017

56 20/CT-UBND 27/09/2016

Chỉ thị về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII (2017-2018)

57 19/CT-UBND 31/08/2016

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh

58 18/CT-UBND 12/08/2016

Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI

59 17/CT-UBND 01/07/2016

Chỉ thị về việc tăng cường, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016

Trang : Trước  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  Tiếp