Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
40 03/CT-UBND 21 00:00:00.0/02/2017

Chỉ thị về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017

41 2/CT-UBND 15 00:00:00.0/02/2017

Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

42 22/CT-UBND 18 00:00:00.0/11/2016

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp

43 23/CT-UBND 18 00:00:00.0/11/2016

Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

44 21/CT-UBND 25 00:00:00.0/10/2016

Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017

45 20/CT-UBND 27 00:00:00.0/09/2016

Chỉ thị về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII (2017-2018)

46 19/CT-UBND 31 00:00:00.0/08/2016

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh

47 18/CT-UBND 12 00:00:00.0/08/2016

Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI

48 17/CT-UBND 01 00:00:00.0/07/2016

Chỉ thị về việc tăng cường, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016

49 16/CT-UBND 24 00:00:00.0/06/2016

Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

50 15/CT-UBND 17 00:00:00.0/06/2016

Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

51 14/CT-UBND 17 00:00:00.0/06/2016

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thú y thủy sản

52 13/CT-UBND 10 00:00:00.0/06/2016

Chỉ thị về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016

53 12/CT-UBND 04 00:00:00.0/05/2016

Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

54 11/CT-UBND 28 00:00:00.0/04/2016

Chỉ thị về việc tăng cường công tác tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện giai đoạn 2016 - 2020

55 10/CT-UBND 28 00:00:00.0/04/2016

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, bão năm 2016

56 09/CT-UBND 14 00:00:00.0/04/2016

Chỉ thị về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016

57 08/CT-UBND 21 00:00:00.0/03/2016

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

58 07/CT-UBND 21 00:00:00.0/03/2016

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

59 06/CT-UBND 29 00:00:00.0/02/2016

Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn

Trang : Trước  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  Tiếp