Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 12/CT-UBND 04 00:00:00.0/05/2016

Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

61 11/CT-UBND 28 00:00:00.0/04/2016

Chỉ thị về việc tăng cường công tác tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện giai đoạn 2016 - 2020

62 10/CT-UBND 28 00:00:00.0/04/2016

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, bão năm 2016

63 09/CT-UBND 14 00:00:00.0/04/2016

Chỉ thị về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016

64 08/CT-UBND 21 00:00:00.0/03/2016

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

65 07/CT-UBND 21 00:00:00.0/03/2016

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

66 06/CT-UBND 29 00:00:00.0/02/2016

Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn

67 05/CT-UBND 26 00:00:00.0/02/2016

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

68 04/CT-UBND 23 00:00:00.0/02/2016

Chỉ thị về việc tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2016

69 03/CT-UBND 01 00:00:00.0/02/2016

Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo phòng, chống rét và dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng, vùng nuôi thủy sản

70 02/CT-UBND 29 00:00:00.0/01/2016

Chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

71 1/CT-UBND 12 00:00:00.0/01/2016

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

72 19/CT-UBND 30 00:00:00.0/11/2015

Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016

73 18/CT-UBND 18 00:00:00.0/11/2015

Chỉ thị về tổ chức triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

74 17/CT-UBND 30 00:00:00.0/10/2015

Chỉ thị về việc tăng cường tích trữ nước, phòng chống hạn, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2015 - 2016 và năm 2016

75 16/CT-UBND 16 00:00:00.0/10/2015

Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi

76 15/CT-UBND 02 00:00:00.0/10/2015

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước

77 14/CT-UBND 10 00:00:00.0/09/2015

Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã

78 13/CT-UBND 28 00:00:00.0/08/2015

Chỉ thị về việc kiểm soát, ngăn ngừa và tổ chức diệt trừ cây Mai dương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

79 12/CT-UBND 10 00:00:00.0/07/2015

Chỉ thị về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Tiếp