Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 05/CT-UBND 26 00:00:00.0/02/2016

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

61 04/CT-UBND 23 00:00:00.0/02/2016

Chỉ thị về việc tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2016

62 03/CT-UBND 01 00:00:00.0/02/2016

Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo phòng, chống rét và dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng, vùng nuôi thủy sản

63 02/CT-UBND 29 00:00:00.0/01/2016

Chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

64 1/CT-UBND 12 00:00:00.0/01/2016

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

65 19/CT-UBND 30 00:00:00.0/11/2015

Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016

66 18/CT-UBND 18 00:00:00.0/11/2015

Chỉ thị về tổ chức triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

67 17/CT-UBND 30 00:00:00.0/10/2015

Chỉ thị về việc tăng cường tích trữ nước, phòng chống hạn, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2015 - 2016 và năm 2016

68 16/CT-UBND 16 00:00:00.0/10/2015

Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi

69 15/CT-UBND 02 00:00:00.0/10/2015

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước

70 14/CT-UBND 10 00:00:00.0/09/2015

Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã

71 13/CT-UBND 28 00:00:00.0/08/2015

Chỉ thị về việc kiểm soát, ngăn ngừa và tổ chức diệt trừ cây Mai dương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

72 12/CT-UBND 10 00:00:00.0/07/2015

Chỉ thị về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015

73 11/CT-UBND 25 00:00:00.0/06/2015

Chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản

74 10/CT-UBND 17 00:00:00.0/06/2015

Chỉ thị về đẩy mạnh và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn từ nay đến năm 2020

75 09/CT-UBND 15 00:00:00.0/06/2015

Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

76 08/CT-UBND 25 00:00:00.0/05/2015

Chỉ thị về việc tăng cường, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015

77 07/CT-UBND 13 00:00:00.0/05/2015

Chỉ thị Về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công

78 06/CT-UBND 07 00:00:00.0/05/2015

Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015

79 05/CT-UBND 15 00:00:00.0/04/2015

Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa lũ năm 2015

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Tiếp