Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
80 11/CT-UBND 25 00:00:00.0/06/2015

Chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản

81 10/CT-UBND 17 00:00:00.0/06/2015

Chỉ thị về đẩy mạnh và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn từ nay đến năm 2020

82 09/CT-UBND 15 00:00:00.0/06/2015

Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

83 08/CT-UBND 25 00:00:00.0/05/2015

Chỉ thị về việc tăng cường, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015

84 07/CT-UBND 13 00:00:00.0/05/2015

Chỉ thị Về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công

85 06/CT-UBND 07 00:00:00.0/05/2015

Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015

86 05/CT-UBND 15 00:00:00.0/04/2015

Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa lũ năm 2015

87 04/CT-UBND 24 00:00:00.0/03/2015

Chỉ thị về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh

88 03/CT-UBND 02 00:00:00.0/03/2015

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất kinh doanh

89 02/CT-UBND 12 00:00:00.0/02/2015

Chỉ thị về việc tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2015

90 01/CT- UBND 20 00:00:00.0/01/2015

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

91 20/CT-UBND 28 00:00:00.0/11/2014

Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015

92 18/CT-UBND 30 00:00:00.0/10/2014

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

93 17/CT-UBND 08 00:00:00.0/09/2014

Chỉ thị Tăng cường công tác ngăn chặn việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản

94 16/CT-UBND 06 00:00:00.0/09/2014

Chỉ thị về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

95 15/CT-UBND 27 00:00:00.0/08/2014

Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015

96 14/CT-UBND 20 00:00:00.0/08/2014

Chỉ thị về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

97 13/CT-UBND 20 00:00:00.0/08/2014

Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

98 12/CT-UBND 30 00:00:00.0/07/2014

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, vận hành, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn

99 11/CT-UBND 01 00:00:00.0/07/2014

Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2015

Trang : Trước  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  Tiếp