Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
80 04/CT-UBND 24 00:00:00.0/03/2015

Chỉ thị về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh

81 03/CT-UBND 02 00:00:00.0/03/2015

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất kinh doanh

82 02/CT-UBND 12 00:00:00.0/02/2015

Chỉ thị về việc tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2015

83 01/CT- UBND 20 00:00:00.0/01/2015

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

84 20/CT-UBND 28 00:00:00.0/11/2014

Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015

85 18/CT-UBND 30 00:00:00.0/10/2014

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

86 17/CT-UBND 08 00:00:00.0/09/2014

Chỉ thị Tăng cường công tác ngăn chặn việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản

87 16/CT-UBND 06 00:00:00.0/09/2014

Chỉ thị về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

88 15/CT-UBND 27 00:00:00.0/08/2014

Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015

89 14/CT-UBND 20 00:00:00.0/08/2014

Chỉ thị về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

90 13/CT-UBND 20 00:00:00.0/08/2014

Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

91 12/CT-UBND 30 00:00:00.0/07/2014

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, vận hành, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn

92 11/CT-UBND 01 00:00:00.0/07/2014

Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2015

93 10/CT-UBND 14 00:00:00.0/05/2014

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

94 09/CT-UBND 14 00:00:00.0/05/2014

Chỉ thị về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2014

95 08/CT-UBND 03 00:00:00.0/04/2014

Chỉ thị về việc thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo

96 06/CT-UBND 25 00:00:00.0/03/2014

Chỉ thị Về việc tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

97 05/CT-UBND 24 00:00:00.0/03/2014

Chỉ thị Về việc triển khai thi hành Luật đất đai

98 04/CT-UBND 18 00:00:00.0/03/2014

Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

99 03/CT-UBND 14 00:00:00.0/03/2014

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trang : Trước  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  Tiếp