Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 10/CT-UBND 14 00:00:00.0/05/2014

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

101 09/CT-UBND 14 00:00:00.0/05/2014

Chỉ thị về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2014

102 08/CT-UBND 03 00:00:00.0/04/2014

Chỉ thị về việc thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo

103 06/CT-UBND 25 00:00:00.0/03/2014

Chỉ thị Về việc tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

104 05/CT-UBND 24 00:00:00.0/03/2014

Chỉ thị Về việc triển khai thi hành Luật đất đai

105 04/CT-UBND 18 00:00:00.0/03/2014

Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

106 03/CT-UBND 14 00:00:00.0/03/2014

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

107 02/CT-UBND 27 00:00:00.0/01/2014

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

108 01/CT-UBND 10 00:00:00.0/01/2014

Chỉ thị Về việc tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng các cấp tiến tới Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX-năm 2015

109 16/CT-UBND 30 00:00:00.0/12/2013

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

110 15/CT-UBND 19 00:00:00.0/11/2013

Chỉ thị Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình

111 14/CT-UBND 12 00:00:00.0/11/2013

Chỉ thị Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014

112 13/CT-UBND 03 00:00:00.0/10/2013

Chỉ thị Về tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

113 12/CT-UBND 03 00:00:00.0/09/2013

Chỉ thị Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014

114 11/CT-UBND 31 00:00:00.0/07/2013

Chỉ thị Về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ

115 10/CT-UBND 17 00:00:00.0/07/2013

Chỉ thị Về việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

116 09/CT-UBND 05 00:00:00.0/07/2013

Chỉ thị Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2014

117 08/CT-UBND 14 00:00:00.0/06/2013

Chỉ thị Về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước các tháng còn lại của năm 2013

118 07/CT-UBND 05 00:00:00.0/06/2013

Chỉ thị Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013

119 06/CT-UBND 07 00:00:00.0/05/2013

Chỉ thị Về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề, cá độ bóng đá

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  Tiếp