Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 02/CT-UBND 27 00:00:00.0/01/2014

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

101 01/CT-UBND 10 00:00:00.0/01/2014

Chỉ thị Về việc tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng các cấp tiến tới Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX-năm 2015

102 16/CT-UBND 30 00:00:00.0/12/2013

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

103 15/CT-UBND 19 00:00:00.0/11/2013

Chỉ thị Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình

104 14/CT-UBND 12 00:00:00.0/11/2013

Chỉ thị Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014

105 13/CT-UBND 03 00:00:00.0/10/2013

Chỉ thị Về tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

106 12/CT-UBND 03 00:00:00.0/09/2013

Chỉ thị Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014

107 11/CT-UBND 31 00:00:00.0/07/2013

Chỉ thị Về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ

108 10/CT-UBND 17 00:00:00.0/07/2013

Chỉ thị Về việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

109 09/CT-UBND 05 00:00:00.0/07/2013

Chỉ thị Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2014

110 08/CT-UBND 14 00:00:00.0/06/2013

Chỉ thị Về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước các tháng còn lại của năm 2013

111 07/CT-UBND 05 00:00:00.0/06/2013

Chỉ thị Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013

112 06/CT-UBND 07 00:00:00.0/05/2013

Chỉ thị Về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề, cá độ bóng đá

113 05/CT-UBND 26 00:00:00.0/04/2013

Chỉ thị Về việc tăng cường quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

114 03/CT-UBND 31 00:00:00.0/01/2013

Chỉ thị V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013)

115 04/CT-UBND 31 00:00:00.0/01/2013

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

116 02/CT-CTUBND 28 00:00:00.0/01/2013

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

117 01/CT-UBND 16 00:00:00.0/01/2013

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh

118 30/CT-UBND 14 00:00:00.0/12/2012

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác vận động Hiến máu tình nguyện giai đoạn 2012 - 2015

119 29/CT-UBND 10 00:00:00.0/12/2012

Chỉ thị Về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  Tiếp