Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
120 05/CT-UBND 26 00:00:00.0/04/2013

Chỉ thị Về việc tăng cường quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

121 03/CT-UBND 31 00:00:00.0/01/2013

Chỉ thị V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013)

122 04/CT-UBND 31 00:00:00.0/01/2013

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

123 02/CT-CTUBND 28 00:00:00.0/01/2013

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

124 01/CT-UBND 16 00:00:00.0/01/2013

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh

125 30/CT-UBND 14 00:00:00.0/12/2012

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác vận động Hiến máu tình nguyện giai đoạn 2012 - 2015

126 29/CT-UBND 10 00:00:00.0/12/2012

Chỉ thị Về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

127 27/CT-CT 09 00:00:00.0/11/2012

Chỉ thị Về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013

128 26/ 2012/CT-UBND 02 00:00:00.0/11/2012

Chỉ thị Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

129 25/CT-UBND 01 00:00:00.0/11/2012

Chỉ thị Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013

130 24 /CT-UBND 19 00:00:00.0/10/2012

Chỉ thị Về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

131 22/CT-CT 25 00:00:00.0/09/2012

Chỉ thị Về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2012

132 23/CT-CT 25 00:00:00.0/09/2012

Chỉ thị Về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 10 năm (2003 - 2013) Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và Lễ hội hang động Quảng Bình

133 20/CT-CT 17 00:00:00.0/09/2012

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

134 19/CT-CT 17 00:00:00.0/09/2012

Chỉ thị Về việc tăng cường phòng chống bệnh cúm A(H5N1), tay chân miệng, sốt xuất huyết

135 21/ CT-CTUBND 17 00:00:00.0/09/2012

Chỉ thị Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

136 18/CT-CT 13 00:00:00.0/09/2012

Chỉ thị Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 - 2013

137 17/CT-CT 06 00:00:00.0/09/2012

Chỉ thị Về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VII (2013-2014)

138 1048/CTUBND 31 00:00:00.0/08/2012

Chỉ thị V/v rà soát, bổ sung, sửa đổi danh mục bí mật nhà nước

139 1031/CT 29 00:00:00.0/08/2012

Chỉ thị V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2012

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  Tiếp