Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
120 27/CT-CT 09 00:00:00.0/11/2012

Chỉ thị Về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013

121 26/ 2012/CT-UBND 02 00:00:00.0/11/2012

Chỉ thị Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

122 25/CT-UBND 01 00:00:00.0/11/2012

Chỉ thị Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013

123 24 /CT-UBND 19 00:00:00.0/10/2012

Chỉ thị Về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

124 22/CT-CT 25 00:00:00.0/09/2012

Chỉ thị Về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2012

125 23/CT-CT 25 00:00:00.0/09/2012

Chỉ thị Về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 10 năm (2003 - 2013) Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và Lễ hội hang động Quảng Bình

126 20/CT-CT 17 00:00:00.0/09/2012

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

127 19/CT-CT 17 00:00:00.0/09/2012

Chỉ thị Về việc tăng cường phòng chống bệnh cúm A(H5N1), tay chân miệng, sốt xuất huyết

128 21/ CT-CTUBND 17 00:00:00.0/09/2012

Chỉ thị Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

129 18/CT-CT 13 00:00:00.0/09/2012

Chỉ thị Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 - 2013

130 17/CT-CT 06 00:00:00.0/09/2012

Chỉ thị Về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VII (2013-2014)

131 1048/CTUBND 31 00:00:00.0/08/2012

Chỉ thị V/v rà soát, bổ sung, sửa đổi danh mục bí mật nhà nước

132 1031/CT 29 00:00:00.0/08/2012

Chỉ thị V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2012

133 1010/CT 27 00:00:00.0/08/2012

Chỉ thị V/v tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa tai nạn giữa phương tiện thủy với cầu vượt sông

134 14/CT-CT 06 00:00:00.0/07/2012

Chỉ thị Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015

135 12/CT-CT 25 00:00:00.0/06/2012

Chỉ thị Về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020

136 11/CT- CT 11 00:00:00.0/06/2012

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu và giảm nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

137 10/CT-CT 11 00:00:00.0/06/2012

Chỉ thị Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh

138 09/CT-CT 30 00:00:00.0/05/2012

Chỉ thị Về việc đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn mới

139 08/2012/CT-UBND 16 00:00:00.0/05/2012

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  Tiếp