Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 07/CT-CT 18 00:00:00.0/04/2012

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

141 06/CT-CT 06 00:00:00.0/04/2012

Chỉ thị Về công tác phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2012

142 05/CT-UBND 05 00:00:00.0/04/2012

Chỉ thị Về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 4 năm 1975

143 04/2012/CT-UBND 03 00:00:00.0/04/2012

Chỉ thị Về việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

144 03/CT-CT 03 00:00:00.0/04/2012

Chỉ thị Về việc tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

145 02/CT-UBND 20 00:00:00.0/03/2012

Chỉ thị Về việc tăng cường chỉ đạo công tác thương binh, liệt sĩ và tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012)

146 17/CT-UBND 26 00:00:00.0/12/2011

Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn

147 16/CT-UBND 07 00:00:00.0/12/2011

Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012

148 15/CT-UBND 28 00:00:00.0/11/2011

Chỉ thị Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012

149 14/CT-UBND 31 00:00:00.0/10/2011

Chỉ thị Về việc tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng các cấp tiến tới Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII-năm 2012

150 13/CT-UBND 25 00:00:00.0/10/2011

Chỉ thị V/v tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

151 12/2011/CT-UBND 23 00:00:00.0/09/2011

Chỉ thị Về việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015

152 11/CT-UBND 22 00:00:00.0/08/2011

Chỉ thị Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011 - 2012

153 10/2011/CT-UBND 03 00:00:00.0/08/2011

Chỉ thị Về việc tăng cường bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên vùng biển tỉnh Quảng Bình

154 09a/CT-UBND 17 00:00:00.0/07/2011

Chỉ thị Về công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2011

155 09/CT-UBND 04 00:00:00.0/07/2011

Chỉ thị Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

156 08/2011/CT-UBND 03 00:00:00.0/06/2011

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

157 07/CT-UBND 17 00:00:00.0/05/2011

Chỉ thị Về việc tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm 2011 và tuyển sinh năm học 2011-2012

158 06/CT - UBND 25 00:00:00.0/04/2011

Chỉ thị Về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011

159 05/CT-UBND 29 00:00:00.0/03/2011

Chỉ thị Về việc tổ chức diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn huyện Quảng Trạch

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  15  Tiếp