Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 1010/CT 27 00:00:00.0/08/2012

Chỉ thị V/v tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa tai nạn giữa phương tiện thủy với cầu vượt sông

141 14/CT-CT 06 00:00:00.0/07/2012

Chỉ thị Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015

142 12/CT-CT 25 00:00:00.0/06/2012

Chỉ thị Về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020

143 11/CT- CT 11 00:00:00.0/06/2012

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu và giảm nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

144 10/CT-CT 11 00:00:00.0/06/2012

Chỉ thị Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh

145 09/CT-CT 30 00:00:00.0/05/2012

Chỉ thị Về việc đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn mới

146 08/2012/CT-UBND 16 00:00:00.0/05/2012

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

147 07/CT-CT 18 00:00:00.0/04/2012

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

148 06/CT-CT 06 00:00:00.0/04/2012

Chỉ thị Về công tác phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2012

149 05/CT-UBND 05 00:00:00.0/04/2012

Chỉ thị Về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 4 năm 1975

150 04/2012/CT-UBND 03 00:00:00.0/04/2012

Chỉ thị Về việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

151 03/CT-CT 03 00:00:00.0/04/2012

Chỉ thị Về việc tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

152 02/CT-UBND 20 00:00:00.0/03/2012

Chỉ thị Về việc tăng cường chỉ đạo công tác thương binh, liệt sĩ và tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012)

153 17/CT-UBND 26 00:00:00.0/12/2011

Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn

154 16/CT-UBND 07 00:00:00.0/12/2011

Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012

155 15/CT-UBND 28 00:00:00.0/11/2011

Chỉ thị Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012

156 14/CT-UBND 31 00:00:00.0/10/2011

Chỉ thị Về việc tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng các cấp tiến tới Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII-năm 2012

157 13/CT-UBND 25 00:00:00.0/10/2011

Chỉ thị V/v tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

158 12/2011/CT-UBND 23 00:00:00.0/09/2011

Chỉ thị Về việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015

159 11/CT-UBND 22 00:00:00.0/08/2011

Chỉ thị Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011 - 2012

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  15  Tiếp