Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
160 10/2011/CT-UBND 03 00:00:00.0/08/2011

Chỉ thị Về việc tăng cường bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên vùng biển tỉnh Quảng Bình

161 09a/CT-UBND 17 00:00:00.0/07/2011

Chỉ thị Về công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2011

162 09/CT-UBND 04 00:00:00.0/07/2011

Chỉ thị Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

163 08/2011/CT-UBND 03 00:00:00.0/06/2011

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

164 07/CT-UBND 17 00:00:00.0/05/2011

Chỉ thị Về việc tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm 2011 và tuyển sinh năm học 2011-2012

165 06/CT - UBND 25 00:00:00.0/04/2011

Chỉ thị Về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011

166 05/CT-UBND 29 00:00:00.0/03/2011

Chỉ thị Về việc tổ chức diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn huyện Quảng Trạch

167 03/CT-UBND 22 00:00:00.0/03/2011

Chỉ thị Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

168 02/CT-UBND 18 00:00:00.0/02/2011

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu, nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

169 01/CT-UBND 08 00:00:00.0/01/2011

Chỉ thị Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đấy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011

170 20/CT-UBND 17 00:00:00.0/12/2010

Chỉ thị Về việc tăng cường phòng, chống rét, dịch bệnh gia súc, gia cầm trước trong và sau Tết Tân Mão

171 19/CT-UBND 03 00:00:00.0/12/2010

Chỉ thị Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011

172 18/2010/CT-UBND 23 00:00:00.0/11/2010

Chỉ thị Về tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

173 17/CT-UBND 10 00:00:00.0/11/2010

Chỉ thị Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

174 16/CT-UBND 09 00:00:00.0/11/2010

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

175 15/CT-UBND 02 00:00:00.0/11/2010

Chỉ thị V/v triển khai thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

176 14/CT-UBND 01 00:00:00.0/09/2010

Chỉ thị Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011

177 13/CT-UBND 22 00:00:00.0/07/2010

Chỉ thị Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

178 12/CT-UBND 16 00:00:00.0/07/2010

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch tai xanh ở lợn

179 11/CT-UBND 14 00:00:00.0/07/2010

Chỉ thị Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  Tiếp