Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
160 03/CT-UBND 22 00:00:00.0/03/2011

Chỉ thị Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

161 02/CT-UBND 18 00:00:00.0/02/2011

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu, nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

162 01/CT-UBND 08 00:00:00.0/01/2011

Chỉ thị Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đấy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011

163 20/CT-UBND 17 00:00:00.0/12/2010

Chỉ thị Về việc tăng cường phòng, chống rét, dịch bệnh gia súc, gia cầm trước trong và sau Tết Tân Mão

164 19/CT-UBND 03 00:00:00.0/12/2010

Chỉ thị Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011

165 18/2010/CT-UBND 23 00:00:00.0/11/2010

Chỉ thị Về tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

166 17/CT-UBND 10 00:00:00.0/11/2010

Chỉ thị Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

167 16/CT-UBND 09 00:00:00.0/11/2010

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

168 15/CT-UBND 02 00:00:00.0/11/2010

Chỉ thị V/v triển khai thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

169 14/CT-UBND 01 00:00:00.0/09/2010

Chỉ thị Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011

170 13/CT-UBND 22 00:00:00.0/07/2010

Chỉ thị Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

171 12/CT-UBND 16 00:00:00.0/07/2010

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch tai xanh ở lợn

172 11/CT-UBND 14 00:00:00.0/07/2010

Chỉ thị Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011

173 10/CT-UBND 13 00:00:00.0/07/2010

Chỉ thị Về việc chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

174 09/CT-UBND 22 00:00:00.0/06/2010

Chỉ thị về công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010

175 08/CT-UBND 03 00:00:00.0/06/2010

Chỉ thị V/v tăng cường công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

176 07/CT-UBND 31 00:00:00.0/05/2010

Chỉ thị V/v tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh phục vụ mùa du lịch lễ hội

177 06/CT-UBND 18 00:00:00.0/05/2010

Chỉ thị Về việc tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2009-2010 và tuyển sinh năm học 2010-2011

178 05/CT-UBND 04 00:00:00.0/05/2010

Chỉ thị Về việc tăng cường giám sát và phòng chống dịch bệnh mùa hè

179 04/CT-UBND 29 00:00:00.0/04/2010

Chỉ thị Về hưởng ứng kỷ niệm Quốc gia ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới, ngày Đa dạng sinh học và Festival Biển và Hải đảo Việt Nam 2010 tại Quảng Bình

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  Tiếp