Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
20 405/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác năm 2019 thành phố Đồng Hới

21 413/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

22 402/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác huyện Bố Trạch

23 403/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho: Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

24 401/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác công ty cổ phần đường sắt

25 414/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

26 383/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 2019

27 389/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện

28 385/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình

29 394/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể:Phòng Tổ chức - Hành chính, Quỹ phát triển đất tỉnh, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

30 388/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

31 390/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

32 387/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

33 384/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Công ty cổ phần cấp nước 2019

34 395/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và thưởng cho 04 vận động viên, 02 huấn luyện viên đã đạt thành tích xuất sắc tại giải thi đấu Quốc tế năm 2019 (đợt 2).

35 360/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc giao đất cho UBND phường Đồng Phú xây dựng mở rộng Nhà Văn hóa Tổ dân phố 7 tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới

36 358/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Công ty Cổ phần Tổng công ty sông Gianh

37 361/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

38 357/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 04 cá nhân, đã có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2015 – 2019

39 362/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong NHa - Kẻ Bàng

Trang : Trước  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  Tiếp