Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
40 3618/QĐ-UBND 25 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA), Báo cáo Đánh giá tác động xã hội (SA), Báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư (RAP), tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn các hồ chứa nước tỉnh Quảng Bình (TDA năm 2), thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

41 3621/QĐ-UBND 25 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Sơn Trạch để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch

42 3619/QĐ-UBND 25 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc Cho phép Công ty TNHH XDTH Thành Nhân khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại Thác Cóc thuộc xã Trường Thủy và xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

43 3622/QĐ-UBND 25 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Quảng Hợp để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch

44 32/QĐ-VPUBND 24 00:00:00.0/09/2019

Quyết định thành lập Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019”

45 3599/QĐ-UBND 24 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý Khu kinh tế và Quảng Bình

46 3575/QĐ-UBND 23 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Liên Thủy thực hiện dự án Tạo quỹ đất ở khu dân cư tại thôn Quy Hậu, Xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy (Đợt 1)

47 3582/QĐ-UBND 23 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020

48 3576/QĐ-UBND 23 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phúc Quảng Bình thuê đất để mở rộng bãi chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Lèn Hung, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa

49 3587/QĐ-UBND 23 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

50 3581/QĐ-UBND 23 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc điều chỉnh thời điểm xác định giá trị đơn vị để cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Bình

51 3577/QĐ-UBND 23 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung, xóa tên tàu cá trong danh sách đăng ký tham gia khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa

52 3579/QĐ-UBND 23 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả thực hiện dự án Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

53 3555/QĐ-UBND 20 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc Cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình

54 3569/QĐ-UBND 20 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư các dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá” từ nguồn tiền bồi thường của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh

55 3554/QĐ-UBND 20 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc sáp nhập phòng Kế hoạch-Tài chính vào Văn phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

56 3565/QĐ-UBND 20 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công

57 3551/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc Ban hành Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

58 3547/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc thay đổi Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Bình

59 3540/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/09/2019

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình

Trang : Trước  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  Tiếp