Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
120 1146/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

121 1148/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (03 trường hợp)

122 1129/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và UBND cấp huyện trong quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

123 1137/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Cương chuyển hình thức thuê đất tại xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới.

124 1135/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc cho Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thủy lợi tại thôn Xuân Dục 3, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh

125 1149/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách bổ sung các cơ sở làm nơi tiếp nhận, cách lyy tế tập trung đối với công dân nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổvề Việt Nam

126 1127/QĐ-UBND 13/04/2020

Quyết định về việc Công bố các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

127 1112/QĐ-UBND 10/04/2020

Quyết định về việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020

128 1106/QĐ-UBND 10/04/2020

Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo điều tra, xử lý vụ án “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Xuân Dục, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh.

129 1107/QĐ-UBND 10/04/2020

Quyết định về việc Tổ chức lại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải Quảng Bình

130 1078/QĐ-UBND 08/04/2020

Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

131 1071/QĐ-UBND 08/04/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (05 cán bộ)

132 1079/QĐ-UBND 08/04/2020

Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình

133 1080/QĐ-UBND 08/04/2020

Quyết định về việc Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

134 1057/QĐ-UBND 07/04/2020

Quyết định về việc Công bố các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình

135 1058/QĐ-UBND 07/04/2020

Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

136 1059/QĐ-UBND 07/04/2020

Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính về cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình

137 1025/QĐ-UBND 06/04/2020

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2020

138 1023/QĐ-UBND 06/04/2020

Quyết định về việc Cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhân Nghĩa thăm dò mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

139 1022/QĐ-UBND 06/04/2020

Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh một số công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  Tiếp