Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 4959/QĐ-UBND 24 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí áp dụng tại cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

141 4973/QĐ-UBND 24 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc đính chính hiệu lực thi hành Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình

142 4972/QĐ-UBND 24 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công an thị xã Ba Đồn

143 4944/QĐ-UBND 23 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc Tặng BK cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khám phá thành công Chuyên án 419G về vi phạm pháp luật trong thực hiện các dự án về môi trường.

144 4939/QĐ-UBND 23 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc Ban hành Quy chế Phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

145 4922/QĐ-UBND 20 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 09 Hội viên Hội cựu chiến binh đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2019

146 4921/QĐ-UBND 20 00:00:00.0/12/2019

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

147 4926/QĐ-UBND 20 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tài sản Sen Việt thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư Trugn tâm trưng bày, kinh doanh ô tô Dcar Bắc Trung Bộ tại phường Phú Hải, TP Đồng Hới

148 4907/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc phê duyệt danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện Đợt 1 năm 2020

149 4906/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phong An thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư Trạm dừng nghỉ tại Km690+700(T) tuyến tránh vượt lũ Quảng Bình tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy (giai đoạn 1)

150 4905/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc Tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 03 tập thể, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 01 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" năm 2019

151 4909/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng cây cao su kém hiệu quả tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 - 2025

152 4900/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2020

153 4622/VPUBND-THCB 17 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc tập huấn phần mềm CĐĐH tích hợp xử lý trên phần mềm QLVB năm 2020

154 4623/VPUBND 17 00:00:00.0/12/2019

Công văn về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2020 và dự toán NSNN năm 2020

155 4883/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung và TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

156 4874/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích trong công tác bảo vệ an toàn lưới điện truyền tải Quốc gia đi qua địa bàn tỉnh

157 4866/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất ở và các khu thương mại dịch vụ phía Bắc FLC Quảng Bình (giai đoạn 1) tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh

158 4842/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc Cử bà Đậu Thị Lệ Hải, giáo viên hợp đồng lao động tại Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ dạy tiếng Việt tại Trường Tiểu học Thống nhất, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào

159 4844/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và thưởng nóng cho 03 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30.

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  Tiếp