Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 3179/QĐ-UBND 20 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vĩnh Hà thuê đất để xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch (đợt 1)

141 3180/QĐ-UBND 20 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đất Xanh thuê đất để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Thác Mơ tại xã Hoá Hợp, huyện Minh Hoá (đợt 1)

142 3173/QĐ-UBND 20 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

143 3148/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Tổng hợp Đức Lộc thuê đất tại Cụm tiểu thủ công nghiệp Quang Phú, thành phố Đồng Hới

144 3147/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Vĩnh Ninh quản lý để đấu giá đất ở xen cư tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh

145 3137/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ III năm 2019

146 3136/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm tỉnh QB giai đoạn 2018-2020

147 3133/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Đường dây 500kV mạch 3 tỉnh Quảng Bình

148 3091/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc phê duyệt thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020 Dự án: “Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm thẻ chân trắng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”

149 3105/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

150 3106/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc Phê duyệt Phương án và dự toán kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Quảng Bình

151 3115/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh một số công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thị xã, thành phố

152 3099/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công an huyện Lệ Thủy, đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phá án thành công Chuyên án TT-319 về hành vi trốn thuế.

153 3131/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển COSEVCO thuê đất để thực hiện dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Lèn Bạc, xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

154 3056/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc thu hồi đất để GPMB mở rộng Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch

155 3059/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Miền Nam - Đại diện là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng quản lý để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng Công viên vui chơi giải trí thuộc khu Công viên Cầu Rào tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới (đợt 2)

156 3052/QĐ-UBND 09 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc phê duyệt Đề án đóng cửa các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Giai đoạn 2020-2025)

157 3054/QĐ-UBND 09 00:00:00.0/08/2019

Quyết định Ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7

158 3017/QĐ-UBND 08 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc Khen thưởng tỉnh Khăm Muộn quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2018-2019

159 3028/QĐ-UBND 08 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để GPMB thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  Tiếp