Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
160 3028/QĐ-UBND 08 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để GPMB thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy

161 3029/QĐ-UBND 08 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy

162 3014/QĐ-UBND 07 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Thạch Hóa để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa

163 3013/QĐ-UBND 07 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã An Thủy để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy

164 2840/VPUBND 06 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc tham gia ý kiến về Danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương

165 2978/QĐ-UBND 05 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bố Trạch

166 2977/QĐ-UBND 05 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo TP Đồng Hới

167 2974/QĐ-UBND 05 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Vạn Trạch quản lý để xây dựng điểm dân cư nông thôn - khu vực đồng Vườn Ươm tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch

168 2966/QĐ-UBND 05 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc điều chỉnh và giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài (ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019

169 2973/QĐ-UBND 05 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp trong Dự án “Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Việt Trung” tại thôn Thanh Gianh, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

170 2972/QĐ-UBND 05 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc thu hồi đất để GPMB xây dựng hạ tầng kỹ thuật thực hiện dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Cam Liên, xã Cam Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

171 2956/QĐ-UBND 02 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung, xóa tên trong danh sách tàu cá đăng ký tham gia khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa

172 2964/QĐ-UBND 02 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc Ban hành Quy định tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

173 2965/QĐ-UBND 02 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý tài sản công

174 2957/QĐ-UBND 02 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

175 22/2019/QĐ-UBND 01 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử thành phần

176 2951/QĐ-UBND 01 00:00:00.0/08/2019

Quyết định về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đê điều thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

177 2933/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/07/2019

Quyết định về việc Tặng Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 10 tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu cấp học năm học 2018 - 2019.

178 2932/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/07/2019

Quyết định về việc Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho nhân dân và cán bộ thị xã Ba Đồn, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

179 2944/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/07/2019

Quyết định về việc Khen ngành giáo dục huyện Lệ Thủy năm học 2018-2019

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  Tiếp