Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
80 60/ 2012/NQ-HĐND 08/12/2012

Nghị quyết Về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013

81 53/2012/NQ-HĐND 08/12/2012

Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2013

82 58/2012/NQ-HĐND 08/12/2012

Nghị quyết Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

83 51/ NQ-HĐND 05/12/2012

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

84 50/ NQ-HĐND 05/12/2012

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

85 43/2012/NQ-HĐND 12/07/2012

Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

86 47/2012/NQ-HĐND 12/07/2012

Nghị quyết Về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu các Hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

87 44/2012/NQ-HĐND 12/07/2012

Nghị quyết Quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý

88 42/2012/NQ-HĐND 12/07/2012

Nghị quyết Quy định về nội dung chi, mức chi và kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

89 45/2012/NQ-HĐND 12/07/2012

Nghị quyết Về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2012

90 48/2012/NQ-HĐND 12/07/2012

Nghị quyết Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 danh mục dự án cầu Nhật Lệ 2

91 49/2012/NQ-HĐND 12/07/2012

Nghị quyết Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

92 46/2012/NQ-HĐND 12/07/2012

Nghị quyết Về chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015

93 41/2012/NQ-HĐND 11/07/2012

Nghị quyết Về công nhận năm hình thành tỉnh Quảng Bình

94 38/2012/NQ-HĐND 11/07/2012

Nghị quyết Về việc thông qua địa điểm xây dựng thị trấn huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

95 39/2012/NQ-HĐND 11/07/2012

Nghị quyết Đặt tên đường thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (lần thứ nhất)

96 40/2012/NQ-HĐND 11/07/2012

Nghị quyết Đặt tên đường thành phố Đồng Hới (lần thứ 5)

97 28/2011/NQ-HĐND 02/12/2011

Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

98 34/2011/NQ-HĐND 02/12/2011

Nghị quyết Về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; mức trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân khi thực hiện nhiệm vụ

99 32/2011/NQ-HĐND 02/12/2011

Nghị quyết Về mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tại các trường công lập thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý

Trang : Trước  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  Tiếp