Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

KẾT QUẢ TÌM KIẾM 20
Số/Ký hiệu
Ngày ký
Tóm tắt nội dung
CQ Ban hành
Cấp ban hành
2116/UBND-KGVX 12 00:00:00.0/12/2018

Công văn về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử

UBND tỉnh Địa phương
4320/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/12/2018

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND thành phố Đồng Hới để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc HĐND và UBND thành phố Đồng Hới tại phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới (đợt 2)

UBND tỉnh Địa phương
4321/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/12/2018

Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND phường Bắc Nghĩa để phân lô đấu giá các điểm đất lẻ tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới

UBND tỉnh Địa phương
4322/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/12/2018

Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Phú Trạch quản lý để đấu giá đất ở xen cư tại xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch

UBND tỉnh Địa phương
4323/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/12/2018

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch để thực hiện Dự án Tạo quỹ đất ở Khu vực thôn 8 xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch (Đợt 1)

UBND tỉnh Địa phương
4324/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/12/2018

Quyết định về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án Trồng và sơ chế cây dược liệu tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch

UBND tỉnh Địa phương
09/CĐ-UBND 11 00:00:00.0/12/2018

Công điện về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho các hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam

UBND tỉnh Địa phương
2106/UBND-TNMT 11 00:00:00.0/12/2018

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản

UBND tỉnh Địa phương
2112/UBND-KGVX 11 00:00:00.0/12/2018

Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

UBND tỉnh Địa phương
4289/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/12/2018

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

UBND tỉnh Địa phương
2086/KH-UBND 10 00:00:00.0/12/2018

Kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2019

UBND tỉnh Địa phương
2091/KH-UBND 10 00:00:00.0/12/2018

Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

UBND tỉnh Địa phương
4285/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/12/2018

Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Tư vấn và Hỗ trợ Phát triển Nông thôn chuyển hình thức thuê đất tại xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy

UBND tỉnh Địa phương
4287/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/12/2018

Quyết định về việc Điều chỉnh Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH một thành viên Lâm công nghiệp Long Đại tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy sau khi phương án sử dụng đất của Công ty được phê duyệt

UBND tỉnh Địa phương
4288/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/12/2018

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

UBND tỉnh Địa phương
284/BC-UBND 07 00:00:00.0/12/2018

Báo cáo công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2018

UBND tỉnh Địa phương
2079/KH-UBND 07 00:00:00.0/12/2018

Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hoá ứng xử trường học giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

UBND tỉnh Địa phương
4267/QĐ-UBND 07 00:00:00.0/12/2018

Quyết định về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án xây dựng các khu đất ở tại xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch

UBND tỉnh Địa phương
4268/QĐ-UBND 07 00:00:00.0/12/2018

Quyết định về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở tại xã Cam Thuỷ , huyện Lệ Thuỷ

UBND tỉnh Địa phương
4270/QĐ-UBND 07 00:00:00.0/12/2018

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn để thực hiện Dự án Phát triển quỹ đất khu dân cư phía sau trường THCS tại thôn Nam Thủy, xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn (Đợt 1)

UBND tỉnh Địa phương
Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp