Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

KẾT QUẢ TÌM KIẾM 20
Số/Ký hiệu
Ngày ký
Tóm tắt nội dung
CQ Ban hành
Cấp ban hành
09/2019/QĐ-UBND 21 00:00:00.0/03/2019

Quyết định quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

UBND tỉnh Địa phương
50 /BC-UBND 21 00:00:00.0/03/2019

Báo cáo Tình hình phát sinh và quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

UBND tỉnh Địa phương
51 /BC-UBND 21 00:00:00.0/03/2019

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, chính sách liên quan đến phân luồng sau giáo dục trung học cơ sở tại vùng đồng bào dtts giai đoạn 2010 - 2018

UBND tỉnh Địa phương
361 /KH-UBND 21 00:00:00.0/03/2019

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

UBND tỉnh Địa phương
363 /KH-UBND 21 00:00:00.0/03/2019

Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu y tế - dân số 2019

UBND tỉnh Địa phương
879 /TB-VPUBND 21 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW tỉnh tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

UBND tỉnh Địa phương
995 /QĐ-UBND 21 00:00:00.0/03/2019

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn các hồ chứa nước tỉnh Quảng Bình (TDA năm 2) của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND tỉnh Địa phương
996/QĐ-UBND 21 00:00:00.0/03/2019

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh

UBND tỉnh Địa phương
999 /QĐ-UBND 21 00:00:00.0/03/2019

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Chế biến Lâm sản An Phước thuê đất để thực hiện dự án Xây dựng Nhà máy chế biến gỗ tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy

UBND tỉnh Địa phương
1000/QĐ-UBND 21 00:00:00.0/03/2019

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Tư vấn và Hỗ trợ Phát triển nông thôn và cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phước Lâm thuê đất để khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Thác Cóc, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy

UBND tỉnh Địa phương
1003 /QĐ-UBND 21 00:00:00.0/03/2019

Quyết định về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh Địa phương
1005/QĐ-UBND 21 00:00:00.0/03/2019

Quyết định về việc cho Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình thuê đất tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch

UBND tỉnh Địa phương
1010/QĐ-UBND 21 00:00:00.0/03/2019

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Địa chất tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới do đơn vị tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước

UBND tỉnh Địa phương
1011/QĐ-UBND 21 00:00:00.0/03/2019

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại vận tải Linh Ngân thuê đất xây dựng Văn phòng đại diện, kho vật liệu xây dựng tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch

UBND tỉnh Địa phương
1015/QĐ-UBND 21 00:00:00.0/03/2019

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Miền Nam - Đại diện là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng quản lý để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng công viên vui chơi giải trí thuộc khu Công viên Cầu Rào tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới (giai đoạn 1)

UBND tỉnh Địa phương
352/KH-UBND 20 00:00:00.0/03/2019

Kế hoạch Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

UBND tỉnh Địa phương
357/UBND-TH 20 00:00:00.0/03/2019

Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

UBND tỉnh Địa phương
865/TB-VPUBND 20 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung về các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Địa phương
867/KH-VPUBND 20 00:00:00.0/03/2019

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh Địa phương
871/VPUBND-KGVX 20 00:00:00.0/03/2019

Công văn về việc tăng cường hoạt động truyền thông và chủ động phòng, chống bệnh Sán dây và ấu trùng sán lợn trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Địa phương
Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp