Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

KẾT QUẢ TÌM KIẾM 20
Số/Ký hiệu
Ngày ký
Tóm tắt nội dung
CQ Ban hành
Cấp ban hành
1732/UBND-NC 16 00:00:00.0/10/2018

Công văn về việc xác định. thời điểm đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và sử dụng kết quả xã đạt chuẩntiếp cận pháp luật để đánh giá xã đạt nông thôn mới

UBND tỉnh Địa phương
1735/UBND-NC 16 00:00:00.0/10/2018

Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức

UBND tỉnh Địa phương
3413/QĐ-UBND QĐ Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh sau khi phương án sử dụng đất của Công ty được phê duyệt UBND tỉnh Quyết định Văn bản mới 5 3402/QĐ-UBND QĐ V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở (2014-2018) UBND tỉnh Quyết định Văn bản mới 6 3399/QĐ-UBND QĐ V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 UBND tỉnh Quyết định Văn bản mới 7 3398/QĐ-UBND QĐ V/v Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng ực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013-2018 UBND tỉnh Quyết định Văn bản mới 8 3387/QĐ-UBND QĐ V/v chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Trung Trạch quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch UBND tỉnh Quyết định Văn bản mới 9 1724/UBND-VX CV V/v thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo UBND tỉnh Công văn Văn bản mới 10 1723/UBND-VX CV V/v tăng cường thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng UBND tỉnh Công văn Văn bản mới 16 00:00:00.0/10/2018

Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý

UBND tỉnh Địa phương
3398/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/10/2018

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

UBND tỉnh Địa phương
3399/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/10/2018

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

UBND tỉnh Địa phương
3402/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/10/2018

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

UBND tỉnh Địa phương
3387/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/10/2018

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Trung Trạchquản lý để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch

UBND tỉnh Địa phương
3405/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/10/2018

Quyết định về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Đức Trạch để quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Đức Trạch,huyện Bố Trạch

UBND tỉnh Địa phương
3406/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/10/2018

Quyết định về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Phúc Trạch quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch

UBND tỉnh Địa phương
1723/UBND-VX 15 00:00:00.0/10/2018

Quyết định về việc tăng cường thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng

UBND tỉnh Địa phương
1724/UBND-VX 15 00:00:00.0/10/2018

Công văn về việc thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

UBND tỉnh Địa phương
3404/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/10/2018

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh sau khi phương án sử dụng đất của Công ty được phê duyệt

UBND tỉnh Địa phương
3407/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/10/2018

Quyết định về việc thu hồi đất của UBND xã Thanh Trạch trả lại tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch

UBND tỉnh Địa phương
3408/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/10/2018

Quyết định về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Thanh Trạch để xây dựng Nhà văn hóa thôn Đá Nhảy tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch

UBND tỉnh Địa phương
1711/KH-UBND 12 00:00:00.0/10/2018

Kế hoạch chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020

UBND tỉnh Địa phương
24/2018/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/10/2018

Quyết định ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình

UBND tỉnh Địa phương
138/BCĐ-VPTT 11 00:00:00.0/10/2018

Công văn về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

UBND tỉnh Địa phương
3374/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/10/2018

Quyết định về việc thu hồi đất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Sở Xây dựng tại phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới

UBND tỉnh Địa phương
1699/UBND-KT 10 00:00:00.0/10/2018

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn

UBND tỉnh Địa phương
3618/TB-VPUBND 10 00:00:00.0/10/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn

Văn phòng UBND tỉnh Địa phương
Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp