Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1139/QĐ-UBND
Ngày ký: 08/05/2014
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung: Quyết định ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014-2018
Lĩnh vực: Kế hoạch - Đầu tư
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Quyết định

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3


Các văn bản khác
Trở về trang trước