Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2046/TB-VPUBND
Ngày ký: 27 00:00:00.0/10/2015
Người ký: Hoàng Thị Nga
Trích yếu nội dung: Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuân tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về ngành nghề nông thôn
Lĩnh vực: Lao động dạy nghề
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Thông báo


Các văn bản khác
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020
Quyết định về việc ban hành danh mục nghề và định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Thông báo đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016
Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020
Trở về trang trước